Nova kombinacija antihipertenzivne terapije

 

Nedavno su u časopisu England journal of medicine predstavljeni kompletni rezultati velike studije ACCOMPLISH (engl. Avoiding Cardiovascular Events through Combination Therapy in Patients Livinig with Systolic Hypertension), kojom je ustanovljeno da se primjenom kombinacije ACE inhibitora, benazeprila i blokatora kalcijskih kanala, amlodipina u visokorizičnih bolesnika postiže veće smanjenje kardiovaskularnih oboljenja i mortaliteta nego uz kombiniranu terapiju benazeprilom i diuretikom hidroklortiazidom.

Studija je prekinuta ranije, nakon tri godine praćenja, a rezultati su prezentirani na godišnjem sastanku Američkog kardiološkog društva. Obuhvaćeno je 11.000 bolesnika s hipertenzijom i visokim rizikom za razvoj kardiovaskuarnih događaja. U obje je skupine bolesnika postignuta dobra kontrola krvnog tlaka s manje od 1 mmHg razlike u sistoličkom tlaku. Učestalost mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti, nefatalnog infarkta miokarda, nefatalnog moždanog udara, hospitalizacije zbog infarkta miokarda, oživljavanja nakon kardijalnog aresta i koronarne revaskularizacije iznosila je 9,6% u skupini koja je primala benazepril i amlodipin prema 11,8% u skupini na terapiji benazeprilom i hidroklortiazidom.

Rezultati će utjecati na preporuke o primjeni tiazidskih diuretika u inicijalnoj terapiji osoba s hipertenzijom, iako ne treba zanemariti pozitivan utjecaj kombinacije ACE inhibitora i diuretika, posebno u skupini starijih bolesnika, kako je pokazano nedavno provedenom HYVET studijom.

Rezultati studije ACCOMPLISH (engl. Avoiding Cardiovascular Events through Combination Therapy in Patients Livinig with Systolic Hypertension) ukazuju na prednosti kombiniranog liječenja benazeprilom i amlodipinom u visokorizičnih bolesnika s hipertenzijom

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 79