MEDIX, God. 16 Br. 89/90  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Neurobiološka i klinička povezanost kronične boli i kroničnog posttraumatskog stresnog poremećajaNeurobiological and clinical relationship between post-traumatic stress disorder and chronic pain

Marijana Braš, Veljko Đorđević

Suvremena istraživanja ukazuju na često zajedničko pojavljivanje posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) i kronične boli, kao i na zajedničke mehanizme koji mogu podržavati oba poremećaja. Međupovezanost PTSP-a i kronične boli ima značajan negativan utjecaj na ishod liječenja i kvalitetu života bolesnika. Važno je u kliničkoj praksi razumijevati utjecaj PTSP-a na kroničnu bol i obrnuto. U procjeni i liječenju bolesnika koji imaju kroničnu bol i komorbiditetni PTSP potreban je multidisciplinarni pristup u dijagnostici i liječenju, što dovodi do efikasnijeg ishoda uz redukciju troškova liječenja. 

Ključne riječi:
bol; komorbiditet; posttraumatski stresni poremećaj

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 89/90

Recent research suggests that chronic post-traumatic stress disorder (PTSD) and chronic pain frequently co-occur and that similar mechanisms may maintain both conditions. Interrelationship between PTSD and chronic pain has a significant negative influence on the outcome of treatment and quality of life of patients. It is important in clinical practice to understand the influence of PTSD on chronic pain and vice versa. There is a need for a multidisciplinary approach to the assessment and treatment of patients with chronic PTSD and comorbid chronic pain in order to optimize the treatment outcome and ensure more cost-effective care. 

Key words:
comorbidity; pain; stress disorders, post-traumatic