MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Pregledni članak  •  Socijalna i preventivna pedijatrija HR ENG

Nepovoljni okolišni čimbenici ranog rasta i razvoja – utjecaj kemijskih toksinaUnfavorable factors of early child growth and development – influence of environmental toxins

Sonja Jovančević, Vesna Školnik Popović, Milivoj Jovančević

Napretkom pedijatrije, genetike, epigenetike i ekologije, sve su češći radovi koji se bave utjecajima okolišnih čimbenika na rani rast i razvoj djeteta. Različitost socijalnih i okolišnih čimbenika te brzina njihovih promjena ima odraza kako na rani rast i razvoj djeteta, tako i na razinu zdravlja tijekom cijelog života. Čini se da su središnji živčani sustav i imunosni sustav izrazito osjetljivi na nepovoljne čimbenike u razdoblju ranog rasta i razvoja i posljedice su promjena nerijetko vidljive u odrasloj dobi. 

Ključne riječi:
dijete; okoliš; rani razvoj

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

With the advances in pediatrics, genetics, epigenetics and ecology there is an increase in literature dealing with the influence of environmental factors on the early growth and development of a child. The diversity of social and environmental factors, and the speed of their changes has an impact on both the early growth and development of a child, as well as the level of health throughout life. It seems as though the central nervous system and immune system is highly vulnerable to adverse factors during the period of early growth and development, and the consequences of these changes are often visible in adulthood. 

Key words:
child; early childhood development; emotional development; environment