MEDIX, God. 28 Br. 152  •  Pregledni članak  •  Endokrinologija HR ENG

Neplodnost u muškaraca – terapijske mogućnosti u androloškoj ambulanti Sveučilišne klinike „Vuk Vrhovac“, Klinička bolnica MerkurMale infertility – the therapeutic options in the andrology department at the „Vuk Vrhovac“ University Clinic, Merkur University Hospital

Kristijan Peroš, Dubravka Majić Milotić, Ante Piljac

Neplodnost je jedan od najvećih izazova s kojima se parovi suočavaju i procjenjuje se da pogađa 8 do 12% parova diljem svijeta. Muški čimbenik doprinosi problemu neplodnosti u 50% parova, a u oko jedne trećine neplodnih muškaraca prisutna je idiopatska neplodnost. S obzirom na mnogobrojne uzroke neplodnosti, skrb o muškarcu s problemom plodnosti započinje sveobuhvatnom dijagnostičkom evaluacijom, pri čemu je jedan od ciljeva otkrivanje potencijalno lječivih uzroka neplodnosti i odabir optimalnog načina liječenja. U muškaraca s idiopatskom neplodnošću dostupni su individualizirano empirijsko hormonsko ili nehormonsko liječenje kao i tehnike medicinski pomognute oplodnje.

Ključne riječi:
liječenje; neplodnost u muškaraca

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 28 Br. 152

Infertility is one of the biggest challenges couples face and is estimated to affect 8 to 12 % of couples worldwide. The male factor contributes to the problem of infertility in 50% of couples, and idiopathic infertility is present in about one third of infertile men. Given the many causes of infertility, the care of a male with fertility problems begins with a comprehensive diagnostic work-up where one of the goals is to identify potentially treatable causes of infertility and to select the optimal treatment. In men with an idiopathic form of infertility, individualized empirical hormonal or non-hormonal treatments as well as medically assisted reproductive techniques are available.

Key words:
infertility; male; treatment