Neobičan način diobe stanica tumora

U biologiji je vrlo dobro poznat način diobe stanica (mitoza); iz jedne, majčinske, nastaju dvije stanice kćeri. Ovaj je proces precizno reguliran kontrolnim točkama koje osiguravaju pravilnu razdiobu kromosoma i organela između dvije stanice kćeri. Jasno je stoga da svaka nepravilnost aktivnosti proteina uključenih u djelovanje kontrolnih točaka ima pogubne posljedice. Tako npr. nastaju aneupoidije koje su uzrokom brojnih sindroma, ali i nastanka tumora.

Međutim, u slučaju stanica tumora mitoza se ne odvija na uobičajen način. Bioinženjeri iz UCLA Henry Samueli School of Engineering and Applied Science, SAD osmislili su mikrofluidnu platformu mehaničkog razdvajanja stanica, simuliranjem in vivo tro-dimenzionalnog (3-D) okoliša u kojem se stanice dijele. Platforma omogućava promatranje rasta i diobe pojedinačnih stanica pod mikroskopom. Našli su da se stanice tumora nakon mitoze ne podijele u dvije, već u tri ili više (čak do 5) stanica kćeri (PLoS ONE, 2012; 7: e38986 DOI: 10.1371/journal.pone.0038986). Osim činjenice da se radi o revolucionarnom nalazu, on pruža i načine boljeg istraživanja uloge okoliša u kojem se stanice nalaze na njihovu diobu, a time, u okviru onkologije, i načina objašnjenja progresije dobroćudnih u zloćudne tvorbe.

Iako je poznato da stanice tumora nastaju zbog višestrukih uzastopnih mutacija, većina vrsta tumora ima i aneuploidne stanice. Ovo je jednostavno objasniti upravo opisanom pojavom tijekom koje stanice kćeri podliježu složenoj koreografiji pomicanja kromosoma koje veoma lako završavaju aneuploidijom.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 19 Br. 107/108