Nema dokaza za učinkovitost kanabinoida kod epilepsije

Kod životinja je opisan antiepileptički učinak marihuane. Trenutno nije poznato ima li marihuana ikakav učinak kod oboljelih od epilepsije. U nekim je državama Sjedinjenih Američkih Država uporaba marihuane za epilepsiju eksplicitno odobrena.

Marihuana je trenutno licencirana za uporabu u 22 države u SAD-u za konvulzije ili epilepsiju, iako njenu uporabu zabranjuju federalni zakoni. Međutim, trenutno se ne provode zakonske mjere vezane za korištenje marihuane zbog direktive predsjednika. Za epilepsiju se marihuana također legalno može koristiti u Kanadi. U Europi nema suglasja o korištenju marihuane ili tetrahidrokanabinola za epilepsiju, jer postoje različiti zakoni i načini na koje se zakoni u različitim zemljama tumače.

Cilj Cochrane sustavnog pregleda bio je procijeniti učinkovitost i sigurnost kanabinoida kad se koriste kao monoterapija ili u kombinaciji s drugim terapijama za liječenje oboljelih od epilepsije.

Biljka Cannabis sativa, poznatija po imenu marihuana, sadrži više od 500 spojeva, a oni koji su za nju  jedinstveni nazivaju se kanabinoidi. Glavni sastojci marihuane su tretrahidrokanabinol, kanabinol i kanabidiol. Marihuana se za liječenje epilepsije koristi od 19. stoljeća, ali dokazi za njenu učinkovitost su anegdotalni. Mogući mehanizam djelovanja još nije razjašnjen, a dokazi na kojima se temelje teorije o djelovanju kanabinoida na epilepsiju potječu od istraživanja na životinjama.

Autori su pretražili šest baza podataka kako bi našli randomizirane kontrolirane studije na tu temu objavljene do rujna 2013. godine. Pronašli su četiri randomizirane studije u kojima je bilo uključeno ukupno 48 ispitanika, a u svakom je kao terapijsko sredstvo korišten kanabidiol, jedan od glavnih sastojaka biljke marihuane. Jedna studija objavljena je kao kongresni sažetak, a druga kao pismo uredniku. U svim studijama bolesnici su uz kanabidiol i dalje uzimali antiepileptičke lijekove. Detalji o randomizaciji ispitanika nisu navedeni niti u jednoj od tih studija. Nije bilo navedeno jesu li kontrole i ispitanici isti ili različiti. Sve studije bile su niske kvalitete. U sve četiri studije jedino je odgovoreno na sekundarne ishode o štetnim učincima. Nijedan od ispitanika u terapijskim skupinama nije doživio neželjene nuspojave.

Autori zaključuju da se trenutno ne mogu dati nikakvi zaključci o učinkovitosti kanabinoida kao lijeka za epilepsiju. Doza od 200 do 300 mg kanabidiola dnevno bila je sigurna kod malog broja bolesnika tijekom kratkog vremena tako da se o sigurnosti dugoročne terapije kanabidiolom ne može sa sigurnošću govoriti.

Gloss D, Vickrey B. Cannabinoids for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2014;3:CD009270.
 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 111