Nefrakcionirani ili niskomolekularni heparin može biti koristan za indukciju remisije u ulceroznom kolitisu

Za liječenje bolesnika s ulceroznim kolitisom (UK) postoji ograničen broj terapijskih mogućnosti. Povećan rizik od tromboze kod UK-a u kombinaciji s opažanjem da su oboljeli od UK-a nakon liječenja antikoagulantnom terapijom zbog trombotskih incidenata opisali poboljšanje svojih probavnih tegoba potaklo je provedbu kliničkih pokusa u kojima su ispitani nefrakcionirani heparin i niskomolekularni heparin u oboljelih od UK-a.

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je analizirati randomizirane kontrolirane pokuse koji su ispitali djelotvornost nefrakcioniranog heparina i niskomolekularnog heparina za indukciju remisije u oboljelih od UK-a. Sustavni pregled objavljen je u kolovozu 2015., a sadrži kliničke pokuse dostupne do lipnja 2014. godine.

Pronađeno je pet kliničkih pokusa na tu temu u kojima je sudjelovalo 329 ispitanika. Tri istraživanja (290 ispitanika) usporedila su niskomolekularni heparin s placebom, jedno istraživanje (34 ispitanika) usporedilo je niskomolekularni heparin kao dodatak standardnoj terapiji, a jedno istraživanje (25 ispitanika) usporedilo je nefrakcionirani heparin s kortikosteroidima. To zadnje istraživanje ocijenjeno je visokim rizikom od pristranosti jer je imalo jednostruko slijepi ustroj. Istraživanje koje je usporedilo niskomolekularni heparin i standardnu terapiju bilo je također ocijenjeno visokim rizikom od pristranosti jer nije bilo zaslijepljeno. Za ostala tri istraživanja Cochrane autori su procijenili da imaju nizak rizik od pristranosti.

Subkutana primjena niskomolekularnog heparina nije pokazala koristan učinak u odnosu na placebo ni za jedan od analiziranih ishoda, uključujući kliničku remisiju i kliničke, endoskopske i histološke znakove poboljšanja.

Visoka doza niskomolekularnog heparina primijenjena u obliku tablete s produljenim djelovanjem u debelom crijevu (engl. extended colon-release tablet) pokazala je koristan učinak u usporedbi s placebom na kliničku remisiju, kliničko poboljšanje i endoskopsko poboljšanje, ali ne i na endoskopsku remisiju ili histološko poboljšanje.

Niskomolekularni heparin nije se pokazao koristan za analizirane ishode kad je dodan standardnoj terapiji. Pacijenti su taj lijek dobro podnosili, ali nije značajno utjecao na njihovu kvalitetu života.

Jedno istraživanje koje je usporedilo nefrakcionirani heparin i kortikosteroide za liječenje teškog UK-a pokazuje da je niskomolekularni heparin lošiji kad je u pitanju kliničko poboljšanje. Više bolesnika koji su primali niskomolekularni heparin imalo je rektalna krvarenja kao nuspojavu.

Zaključno, dokazi ukazuju da bi niskomolekularni heparin mogao biti djelotvoran za liječenje aktivnog UK-a. Kad se primijeni kao tableta s produljenim otpuštanjem u debelom crijevu, bolji je nego placebo za liječenje ambulantnih pacijenata s blagom do umjerenom bolešću. Ti korisni učinci trebaju se potvrditi budućim istraživanjima. Nema dokaza o djelotvornom učinku nefrakcioniranog heparina za aktivni UK, ali bi mogla biti opravdana buduća istraživanja tog lijeka u pacijenata s blagim oblikom bolesti. Mogući koristan učinak treba sagledati u svjetlu mogućeg povećanog rizika od rektalnog krvarenja u pacijenata s aktivnim UK-om. 

Chande N, Wang Y, McDonald JWD, MacDonald JK. Unfractionated or low-molecular weight heparin for induction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database Syst Rev. 2015;8:CD006774.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 22 Br. 121/122