Multifunkcijski dijagnostički sustav uz novi poboljšani softver Tx STUDIO

 

i-CAT 3D (KaVo Kerr Group) dijagnostički sustav omogućava brzu dijagnostiku složenih stomatoloških slučajeva uz manju izloženost radijaciji. Omogućava detaljno 3D-planiranje implantoloških i drugih rekonstrukcijskih ili terapijskih zahvata, uključujući maksilofacijalnu kirurgiju, temporomandibularne i otorinolaringološke poremećaje te posebice ortodonciju. Sadrži lako izmjenjive funkcije: QuickScan, Full-dentition scan, SmartScan te mogućnost ciljane snimke uz korištenje STUDIO touchscreen sučelja. Jednostavna i pouzdana kontrola ergonomske stabilnosti te mogućnost prilagodbe limitiranog polja zračenja pridonose jasno usmjerenom i sigurnom korištenju sustava kako za pacijenta tako i za terapeuta.

Uz napredni dijagnostički sustav, novi, poboljšani softver Tx STUDIO 5,4 za terapijsko planiranje nedavno je predstavljen na godišnjem skupu AAO (engl. American Asociation of Orthodontics) u San Franciscu, SAD. Uz već postojeće mogućnosti, koje uključuju dijagnostiku, terapiju i detaljno planiranje ortodontskih i kirurških postupaka (posebice implantoloških), novim korisnim alatima povećava se spektar funkcija. Poboljšana je izravna modifikacije dizajna zubno-protetskih suprastruktura koja unapređuje komunikaciju s pacijentom zbog detaljnijeg uvida u pacijentova očekivanja nasuprot realnim terapijskim mogućnostima. U okviru 2D-analize postoji mogućnost pregleda prohodnosti dišnih puteva, te kvantitativna procjena odnosa anatomskih struktura u anteriorno-posteriornoj i lateralnoj ravnini. Grafički prikaz i vizualizacija problema značajno pridonosi pronalaženju najboljeg terapijskog rješenja. Simulacija kirurških zahvata poput sinusnog koštanog graftinga, uz dobru vizualizaciju, donosi kvantitativnu procjenu potrebnog volumena koštanog nadomjestka. 3D-Bitewing snimka prikazuje sliku u sve tri dimenzije, a snimka čeljusnog zgloba koristi se za simulaciju funkcijskih kretnji translacije i rotacije, te pojašnjenje uzroka pojedinih disfunkcija. Proizvođač navodi kako je moguće imati uvid u promjene strukture tkiva te iznaći brzo rješenja kompleksne stomatološke problematike.

Softver Tx STUDIO u funkciji s i-CAT 3D-dijagnostičkim sustavom

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 21 Br. 117