MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Motivacijski intervju kao oblik savjetovanja u zdravstvenom okruženjuMotivational interviewing in health care setting

Lovorka Brajković, Mladenko Šumić, Ana Ljubas

Komunikacija je prijeko potreban dio zdravstvene skrbi. Prepoznato je da je dobra komunikacija fundamentalna za uspostavljanje adekvatnog odnosa. No, uočene su bitne razlike u kvaliteti komunikacije, što navodi na nužnost poboljšanja tih vještina. Vještine savjetovanja se sve češće koriste u zdravstvenom sustavu i od velike su pomoći zdravstvenim djelatnicima kako bi unaprijedili zdravlje bolesnika. Motivacijski intervju je poseban oblik savjetovanja, koji se pokazao učinkovit u promjenama zdravstvenog ponašanja bolesnika

Ključne riječi:
komunikacija; pružanje zdravstvene skrbi; savjetovanje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement

Communication is essential for effective health care delivery and fundamental to a good relationship between health care providers and patients. However, there are considerable variations in the quality of communication, which often leaves room for improvement. Counselling skills are being increasingly used in health care settings, contributing to the overall quality of care provided to patients. Motivational interviewing has been found very effective in changing patient’s health behaviour

Key words:
communication; counseling; delivery of healthcare