MEDIX, God. 14 Br. 77  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Mogućnosti otkrivanja i liječenja lizosomskih bolesti nakupljanja (LSD), s težištem na oblicima Pompeove bolesti u odraslihDetection and treatment of lysosomal storage diseases – adult forms of Pompe disease

Diana Muačević-Katanec

Pompeova bolest je rijetka, progresivna i često fatalna bolest koja pogađa dojenčad, djecu i odrasle, a uslijed nedostatka ili disfunkcije kisele alfa glukozidaze (GAA), lizosomskog enzima koji hidrolizira lizosomski glikogen u glukozu. Simptomi se mogu pojaviti tijekom prvih mjeseci života ili u bilo kojem trenutku u djetinjstvu ili u odrasloj dobi. U nekim se slučajevima prvi put pojave kod osoba u četrdesetim ili pedesetim godinama života. Kod svih oblika Pompeove bolesti najizraženija je mišićna slabost. Kliničke manifestacije Pompeove bolesti odražavaju trajni spektar fenotipova bolesti koji se razlikuju s obzirom na dob obolijevanja, stupanj zahvaćenosti organa i stopu simptomatske progresije. Uzrok smrti je obično zatajenje respiratorne funkcije. Na osnovi kliničke sumnje dijagnoza Pompeove bolesti može se potvrditi većim brojem raspoloživih metoda, od kojih većina mjeri aktivnost enzima GAA u uzorcima različitih tkiva. Razvoj i nedavno odobrenje rekombinantne kisele alfa glukosidaze u enzimskoj zamjenskoj terapiji bile su prekretnice u istraživanju Pompeove bolesti. To je prvi lijek uopće odobren za ovaj razorni poremećaj. Primjena alglukozidaze alfa produžuje životni vijek i poboljšava kvalitetu života bolesnika s Pompeovom bolešću

Ključne riječi:
bolest nakupljanja glikogena tip II; enzimsko nadomjesno liječenje; GAA protein, ljudski; glukan 1,4-alfa-glukozidaza; lizosomske bolesti nakupljanja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 77

Pompe disease is a rare, progressive, and often fatal disease that can be diagnosed in infants, children, and adults. The underlying pathology is a deficiency or dysfunction of acid alpha-glucosidase (GAA), a lysosomal enzyme that hydrolyzes lysosomal glycogen to glucose. The clinical manifestations of Pompe disease reflect a continuous spectrum of disease phenotypes, which differ in terms of age of onset, extent of organ involvement, and rate of symptom progression. In all forms, however, the most pronounced sign is muscle weakness. A person with late-onset Pompe disease does not show the symptoms at birth. On the other hand, disease progression is more variable in the late-onset patients. Cause of death is usually a cardiorespiratory failure. Most of the diagnostic methods available for confirming a clinical diagnosis of Pompe disease measure GAA enzyme activity in various tissue specimens. The development and recent approval of recombinant acid alpha-glucosidase for enzyme replacement therapy has been a major milestone in Pompe disease treatment. The medication has been shown to significantly improve the survival of infants and adults with Pompe disease, as compared to historical baseline

Key words:
enzyme replacement therapy; GAA protein, human; glucan 1,4-alpha-glucosidase; glycogen storage disease type II; lysosomal storage diseases