MEDIX, God. 14 Br. 78  •  Pregledni članak  •  Oftalmologija HR ENG

Moderni pristup operaciji katarakteModern cataract surgery

Zdravko Mandić, Renata Iveković, Jelena Škunca Herman, Blanka Doko Mandić

Moderna operacija katarakte podrazumijeva ultrazvučnu operaciju katarakte metodom fakoemulzifikacije s malim operativnim rezom od 2,2 mm i ugradnju umjetne intraokularne leće kroz sitne otvore. Današnja tendencija su mikrokirurške operacije katarakte s operativnim rezom manjim od 2 mm što rezultira smanjenjem operativnih i postoperativnih komplikacija, bržom rehabilitacijom vida i većim zadovoljstvom bolesnika. Danas su na raspolaganju multifokalne intraokularne leće koje uz otklanjanje katarakte korigiraju i prezbiopiju, te asferične intraokularne leće koje sprječavaju neugodnu sfernu aberaciju. Razvoj kirurgije katarakte prate i nova tehnološka dostignuća u sofisticiranim aparatima za fakoemulzifikaciju, kao i dizajn intraokularnih leća. Tako danas postoje intraokularne leće s plavim filterom za zaštitu makule ili pak torične intraokularne leće za istovremenu korekciju astigmatizma i afakije. Nažalost, sva spomenuta dostignuća u opremi i industriji intraokularnih leća, pored novih tehničkih vještina, zahtijevaju i veća financijska sredstva

Ključne riječi:
katarakta; uklanjanje katarakte; leće, intraokularne; oftalmološki kirurški postupci, fakoemulzifikacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 78

Modern cataract surgery by phacoemulsification is a procedure where ultrasound is used to emulsify the eye’s internal lens. The lens is then aspirated from the eye and an intraocular lens implant is placed into the remaining lens capsule (in-the-bag implantation) through a small incision. Today, microincision cataract surgery through an incision smaller than 2 mm is being used ever more widely due to lower operative and postoperative complication rate, quicker postoperative rehabilitation and higher patient satisfaction. The available intraocular lens designs include multifocal intraocular lenses, which also correct presbyopia, and aspheric intraocular lenses, which prevent spheric aberration. The development of cataract surgery is closely associated with development of new technology and instruments, including sophisticated phacoemulsification devices and intraocular lenses, such as intraocular lenses with blue filter for macula protection or toric intraocular lenses for aphakic, astigmatic eyes. Unfortunately, keeping pace with the development of eye surgery technology and intraocular lenses requires greater financial resources.

Key words:
cataract; cataract extraction; lenses, intraocular; ophthalmologic surgical procedures; phacoemulsification