MEDIX, God. 15 Br. 83  •  Autorski pregled  •  Dermatovenerologija/Alergologija HR ENG

Moderni aspekti u terapiji atopijskog dermatitisaModern aspects of treatment of atopic dermatitis

Višnja Milavec-Puretić, Iva Janković

Alergijske bolesti, osobito u dječjoj dobi, poprimile su na početku 21. stoljeća epidemijske razmjere. Porast prevalencije atopije i astme postao je veliki problem javnog zdravstva. Rano liječenje atopijskog dermatitisa ne samo da poboljšava uspjeh liječenja, već, također, pomaže u prevenciji drugih atopijskih bolesti kao što je astma. U današnje vrijeme nastojanja su usmjerena dugoročnom, aktivnom i sigurnom liječenju atopijskog dermatitisa koje bi bilo učinkovito u kontroli rane upalne faze atopijskog dermatitisa i sprječavanju pogoršanja bolesti. U tu svrhu provedene su mnoge studije koje su ispitivale učinke lokalnih protuupalnih lijekova, imunomodulatora, kortikosteroida (lokalnih i sistemskih), imunosupresiva, te specifične imunoterapije. 

Ključne riječi:
atopijski dermatitis; imunoterapija; lokalna terapija: liječenje imunomodulatorima; protuupalni lijekovi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 83

Allergic diseases, particularly childhood allergies, have reached epidemic proportions in the 21st century. Increasing prevalence of atopy and asthma has become a serious public health problem. Early treatment of atopic dermatitis improves treatment success and helps prevent the appearance of other atopic diseases, such as asthma. The current trends focus on the long-term, proactive and safe atopic dermatitis treatment that would be effective in acute disease control and exacerbation prevention. For that purpose, many studies have been conducted to evaluate the effects of topical anti-inflammatory agents, such as immunomodulators, and the effects of corticosteroids (local and systemic), immunosuppressive agents and specific immunotherapy. 

Key words:
administration, topical; anti-inflammatory agents; dermatitis, atopic; immunosupression; immunotherapy