MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Pregledni članak  •  Korektivna dermatologija HR ENG

Mjesto fotodinamičke metode u korektivnoj dermatologijiPhotodynamic method in corrective dermatology

Krešimir Kostović

Fotodinamička terapija (engl. photodynamic therapy, PDT) uglavnom se primjenjuje u liječenju aktiničkih keratoza i nemelanomskih tumora kože, uključujući površinski bazocelularni karcinom i Bowenovu bolest. S obzirom na brojne jedinstvene karakteristike koje uključuju neinvazivnost, niske troškove, minimalne neželjene učinke i visoku učinkovitost, ta metoda liječenja postala je primjenjiva i u drugim područjima dermatologije. Posljednjih nekoliko godina postoji znatan interes za primjenu PDT-a u korektivnoj dermatologiji, primarno u području pomlađivanja kože. Mogućnost primjene PDT-a kao monoterapije ili kombinacije te metode s drugim korektivnim metodama dovela je do razvoja brojnih protokola, omogućujući individualan terapijski pristup svakom bolesniku. Ostala neonkološka stanja kože poput akni, rozaceje i ožiljaka, potencijalne su indikacije gdje bi PDT mogao postati obećavajuća terapijska mogućnost. Zbog toga se može pretpostaviti da će PDT u bližoj budućnosti imati još veću važnost u području korektivne dermatologije.

Ključne riječi:
akne; fotodinamička terapija; fotorejuvenacija; ožiljci; rozaceja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

Photodynamic therapy (PDT) is mainly used in the treatment of actinic keratoses and non-melanoma skin cancers, including superficial basal cell carcinomas and Bowen’s disease. Due to a number of unique features including noninvasiveness, low cost, minimal side effects and high efficiency this method of treatment has become applicable in other areas of dermatology. Over the past few years there has been considerable interest in the application of PDT in corrective dermatology, primarily in the field of skin rejuvenation. The possibility of application of PDT as a monotherapy or a combination of these methods with other corrective methods led to the development of numerous protocols, allowing individual therapeutic approach for each patient. Other non-oncological skin conditions like acne, rosacea and scars are another potential indications where PDT could become a promising therapeutic option. It can therefore be assumed that the PDT will gain an even greater importance in the field of corrective dermatology in the nearest future.

Key words:
acne vulgaris; cicatrix; photorejuvenation; photodynamic therapy; rosacea