MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Mjere za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbiQuality improvement measures in healthcare

Ana Stavljenić-Rukavina, Karolina Kalanj

Proces praćenja i unapređenja kvalitete zdravstvene skrbi jedan je od sastavnih elemenata dobro organiziranih zdravstvenih sustava diljem svijeta. Unapređenje kvalitete sustava zdravstva postaje imperativ strateških dokumenata zdravstvene politike na nacionalnoj razini, a praćeno je konkretnim aktivnostima relevantnih agencija s ciljem ispunjenja postavljenih ciljeva. Zbog različitih organizacijskih aspekata i zakonodavnih okvira, te različitih prioriteta u kontekstu kvalitete, kako zdravstvenih profesionalaca tako i korisnika zdravstvenih usluga, iskustva međunarodnih zdravstvenih sustava nemoguće je izravno kopirati. Provođenje situacijske analize lokalnog konteksta zdravstvenog sustava i odabir realnih indikatora kvalitete prvi su korak ka njihovoj uspješnoj implementaciji. S obzirom na iznimne mogućnosti prikupljanja podataka u sustavu primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj, te uspješnu implementaciju projekta informatizacije koji je pokrenulo Ministarstvo zdravstva, u Hrvatskoj već postoje ključni indikatori kvalitete koji bi se u idućem razdoblju mogli uvrstiti u program praćenja kvalitete u svim liječničkim ordinacijama koje pripadaju sektoru primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj. 

Ključne riječi:
indikatori kvalitete zdravstvene zaštite; kvaliteta zdravstvene skrbi; primarna zdravstvena zaštita; ugovori

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86

A fundamental feature of well-organized health systems is an established process of monitoring and improving quality of care. In the last decade, most developed countries have made quality of care an important element of their health strategy. The resulting quality improvement policies have guided the healthcare organisations in addressing shortcomings and meeting national quality of healthcare goals. International experience in improving quality of care offers many lessons for countries that are just embarking on the process. Transition countries, however, should not implement the same policies that have worked elsewhere, as these policies most likely will not be suitable for their environment. Countries trying to improve their quality of healthcare should first perform an in depth analysis of the quality problems and respond with strategies that are appropriate in their environments. Reliable health service data are fundamental to understanding quality problems. Primary care offices in Croatia provide an excellent setting for data collection due to high level of computerisation. These data have already been used to identify key indicators of quality of care, which will be included in the program of quality of care monitoring in all primary care offices in Croatia in the next cycle. 

Key words:
contracts; primary health care; quality indicators, health care; quality of health care