Mikro RNA zaustavljaju razvitak tumora

Globalno smanjenje razine mikro RNA (miRNA) česta je pojava u tumorima ljudi, što znači da ove molekule, vrlo vjerojatno, imaju značajnu ulogu u smanjenju razvitka tumora. Nadalje, nakon oštećenja DNA za vrijeme staničnog stresa, protein p53 potiče zastoj umnožavanja stanica reguliranjem ekspresije gena uključenih u stanični ciklus, apoptozu i popravak DNA. p53 je primarno aktivator transkripcije, ali neke gene i utišava. Prema nalazima Lin He, Xingyue He i suradnika (Nature 447: 1130, 2007), mikro RNA, djelovanjem nizvodno od gena p53, potiču zastoj staničnog ciklusa.

Autori su uspoređivali miRNA ekspresijski profil u stanicama s aktivnim i neaktivnim genom p53. Pokazali su da su tri mikro RNA lokusa miR-34 izravni ciljevi p53, što znači da se aktiviraju nakon oštećenja DNA. Ektopična ekspresija ovih mikro RNA smanjuje ekspresiju brojnih gena uključenih u regulaciju staničnog ciklusa, što dovodi do zastoja staničnog ciklusa. Očito p53 i mikro RNA djeluju, u smislu supresije rasta tumora, na jednaki način. Prema tome deaktivaciju p53 u brojnim tumorima prati i deaktivacija mikro RNA.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 74