MEDIX, God. 18 Br. 98/99  •  Pregledni članak  •  Pedijatrija HR ENG

Metode nadomještanja bubrežne funkcije u djeceRenal replacement therapy in children

Jasna Slaviček

Nadomjesno bubrežno liječenje u djece provodi se u završnom stadiju kronične bubrežne bolesti. Metode nadomještanja bubrežne funkcije uključuju hemodijalizu, peritonejsku dijalizu i transplantaciju. U djece se prednost daje peritonejskoj dijalizi zbog jednostavnosti primjene, dostupnosti, veće mobilnosti djece, većih mogućnosti redovnoga pohađanja nastave i društvenih aktivnosti. Dijaliza je u djece samo privremena metoda koja omogućuje preživljenje djeteta do presađivanja bubrega, koje je konačni cilj liječenja djece sa završnim stadijem bubrežne bolesti, budući da daje najbolje izglede za fizičku, psihičku i socijalnu rehabilitaciju te rast i razvoj djeteta. U posljednje vrijeme prednost se daje preemptivnoj transplantaciji koja nudi najbolje rezultate preživljenja bubrega i primatelja. 

Ključne riječi:
bubrežna zamjenska terapija; dijete; hemodijaliza; peritonejska dijaliza; presađivanje bubrega

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 98/99

Renal replacement therapy is used in children with end-stage kidney disease. It includes haemodialysis, peritoneal dialysis or kidney transplantation. Peritoneal dialysis is a preferred treatment modality in children, because it is simple to use and highly available and provides total mobility, i.e., allows children to go to school and participate in their usual social activities. Haemodialysis in children is a temporary solution ensuring their survival until kidney transplantation. Kidney transplantation is the ultimate treatment goal in children with end-stage kidney disease, because it provides the best chance for their physical, mental and social rehabilitation and normal growth and development. Recently, preemptive kidney transplantation has been given preference, because it ensures the best results regarding the survival of both the kidney transplant and the recipient. 

Key words:
child; kidney transplantation; peritoneal dialysis; renal dialysis; renal replacement therapy