Meticilin rezistentan Staphylococcus aureus – MRSA

Prošle je godine u SAD-u ova bakterija usmrtila više ljudi nego AIDS. Rezistentna je na većinu penicilinskih antibiotika. Uzrokuje sindrom toksičkog šoka i infekcije krvi i kostiju. Infekcije većinom vrsta bakterija roda Staphylococcus vide se kao gnojni čir koji je lokaliziran na koži. MRSA ne ostaje lokalizirana na koži – ona ulazi u organizam, „izjeda“ tkivo i u roku od 36 sati može prodrijeti do kosti. Brojni ljudi nose na koži i sluznici MRSA-e kao dio normalne flore. Tako je npr. prisutnost bakterije dokazana u sluznici nosa u čak 1,5% od 500 testiranih studenata i uposlenika jednog Sveučilišta u SAD-u. Bakterija ostaje na površini tijela sve dok na koži ne nastane ranica (ogrebotina) koja dozvoljava ulazak bakterije u organizam.

Što bakteriju čini tako patogenom? Usporedbom genoma MRSA i drugih bakterija roda Staphylococcus pronađeno je da MRSA stvara najmanje šest za stanice izuzetno toksičnih proteina. A prema riječima autora istraživanja, tek kada spoznamo što je uzrok neke tegobe, možemo se protiv toga i boriti, pronaći učinkovit lijek. 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 18 Br. 103