Metformin u prevenciji ili odgađanju razvoja šećerne bolesti tipa II u osoba s povećanim rizikom od nastanka te bolesti

Predviđeni porast incidencije šećerne bolesti tipa 2 (ŠB2) mogao bi prerasti u znatan zdravstveni problem širom svijeta. Nije potpuno jasno može li metformin spriječiti ili odgoditi razvoj ŠB2 i njenih komplikacija kod ljudi s povećanim rizikom za razvoj iste. Cilj ovog sustavnog pregleda je utvrditi učinak metformina u prevenciji ili odgodi ŠB2 i njenih komplikacija u osoba s povećanim rizikom od razvoja iste. Pretraženo je pet elektroničkih baza podataka, kao i literatura relevantnih članaka do ožujka 2019. Uključeni su RCT-ovi koji su trajali godinu ili više, a uspoređivali su metformin s bilo kojom farmakološkom intervencijom koja snižava razinu glukoze u plazmi, bihevioralnom terapijom, placebom ili standardnom njegom bolesnika s poremećenim tolerancijom glukoze, neprimjerenim vrijednostima glukoze natašte, blago povišenim glikoliziranim hemoglobinom A1c (HbA1c) ili kombinacijom navedenih stanja.

U analizu je uključeno 20 RCT-ova s 6774 randomiziranih ispitanika. Jedno istraživanje obuhvatilo je 48% ukupnog broja ispitanika. Trajanje istraživanja bilo je od jedne do pet godina. Nijedno istraživanje nije bilo niskog rizika od pristranosti. Glavne mjere ishoda su smrtnost od svih uzroka, incidencija ŠB2, ozbiljne nuspojave, smrtnost zbog kardiovaskularnih uzroka, infarkt miokarda ili moždani bez fatalnih posljedica, kvaliteta života povezana sa zdravljem i socioekonomski učinci.

Petnaest istraživanja uspoređivalo je metformin s dijetom i vježbanjem sa ili bez placeba: smrtnost od svih uzroka iznosila je 7/1353 prema 7/1480 (RR 1,11, 95% CI 0,41 do 3,01; P = 0,83; 2833 ispitanika, pet istraživanja; vrlo niska razina dokaza); incidencija ŠB2 iznosila je 324/1751 u odnosu na 529/1881 ispitanika (RR 0,50, 95% CI 0,38 do 0,65; P < 0,001; 3632 sudionika, 12 istraživanja; umjerena razina dokaza); izvještavanje o nuspojavama bilo je nedovoljno i raznoliko, a metaanalize se nisu mogle provesti (prijavljeni brojevi su 4/118 u odnosu na 2/191; 309 ispitanika; četiri istraživanja; vrlo niska razina dokaza); smrtnost zbog kardiovaskularnih uzroka bila je 1/1073 u odnosu na 4/1082 (2416 ispitanika; dva istraživanja; vrlo niska razina dokaza). Jedno istraživanje je prikazalo kako nema jasne razlike u kvaliteti života povezane sa zdravljem nakon 3,2 godine praćenja (vrlo niska razina dokaza). Dva istraživanja procijenila su da izravni medicinski troškovi po ispitaniku za metformin variraju od 220 do 1177 dolara, dok je taj iznos bio od 61 do 184 dolara u usporednoj skupini (2416 ispitanika; dva istraživanja; niska razina dokaza).

Osam istraživanja uspoređivalo je metformin s intenzivnom dijetom i tjelovježbom: smrtnost od svih uzroka iznosila je 7/1278 u odnosu na 4/1272 (RR 1,61, 95% CI 0,50 do 5,23; P = 0,43; 2550 ispitanika, četiri istraživanja; vrlo niska razina dokaza); incidencija ŠB2 iznosila je 304/1455 nasuprot 251/1505 (RR 0,80, 95% CI 0,47 do 1,37; P = 0,42; 2960 ispitanika, sedam istraživanja; umjerena razina dokaza); izvještavanje o nuspojavama bilo je rijetko, a metaanalize se nisu mogle provesti (jedno je istraživanje prijavilo 1/44 u skupini s metforminom, u odnosu na 0/36 u skupini s intenzivnim vježbanjem i dijetom). Jedno je istraživanje izvijestilo kako je 1/1073 ispitanika u skupini s metforminom u usporedbi s 2/1079 ispitanika u usporednoj skupini umro od kardiovaskularnih uzroka. Jedno je istraživanje izvijestilo da nijedan ispitanik nije umro zbog kardiovaskularnih uzroka (vrlo niska razina dokaza). Dva su istraživanja procijenila da su izravni medicinski troškovi po ispitaniku za metformin iznosili od 220 do 1177 dolara te 225 do 3628 dolara u usporednoj skupini (2400 ispitanika; dva istraživanja; vrlo niska razina dokaza).

Tri su istraživanja uspoređivala metformin i akarbozu: smrtnost od svih uzroka bila je 1/44 u odnosu na 0/45 (89 ispitanika; jedno istraživanje; vrlo niska razina dokaza); incidencija ŠB2 iznosila je 12/147 nasuprot 7/148 (RR 1,72, 95% CI 0,72 do 4,14; P = 0,22; 295 ispitanika; tri istraživanja; niska razina dokaza). Nuspojave su bile 1/51 u odnosu na 2/50 (101 ispitanik; jedno istraživanje; vrlo niska razina dokaza).

Tri su istraživanja uspoređivala metformin i tiazolidindione: incidencija ŠB2 bila je 9/161 u odnosu na 9/159 (RR 0,99, 95% CI 0,41 do 2,40; P = 0,98; 320 ispitanika; tri istraživanja; niska razina dokaza). Nuspojave su bile 3/45 u odnosu na 0/41 (86 ispitanika; jedno istraživanje; vrlo niska razina dokaza).

Tri su istraživanja uspoređivala kombinaciju metformina, intenzivne dijetom i vježbanja s kombinacijom identične intenzivne dijete i vježbanja: smrtnost od svih uzroka bila je 1/121 u usporedbi s 1/120 sudionika (450 ispitanika; dva istraživanja; vrlo niska razina dokaza); incidencija ŠB2 bila je 48/166 u odnosu na 53/166 (RR 0,55, 95% CI 0,10 do 2,92; P = 0,49; 332 ispitanika; dva istraživanja; vrlo niska razina dokaza). Jedno je istraživanje procijenilo da su izravni medicinski troškovi u skupini liječenih metforminom, intenzivnom dijetom i tjelovježbom iznosili 270 dolara po ispitaniku u usporedbi s 225 dolara u usporednoj skupini (94 ispitanika; jedno istraživanje; vrlo niska razina dokaza). Jedno je istraživanje uspoređivalo metformin i sulfonilureju (45 ispitanika) i nije opisalo ishode važne za ispitanika.

Analizirajući sve usporedbe nije bilo podataka o infarktu miokarda ili moždanom udaru bez fatalnih posljedica kao ni drugih mikrovaskularnih komplikacija. Pronađeno je i 11 istraživanja koja su u tijeku, a mogla bi imati podatke potrebne za analizu ciljeva ovog članka. Ta istraživanja uključuju 17.853 ispitanika i uključit će se u obnovu ovog članka.

Metformin u usporedbi s placebom ili dijetom i vježbanjem smanjio je ili odgodio rizik od ŠB2 kod ljudi s povećanim rizikom za razvoj iste (umjerena razina dokaza). Međutim, u usporedbi s intenzivnom dijetom i tjelovježbom, nije smanjio ili odgodio rizik razvoja ŠB2 (umjerena razina dokaza). Isto tako, kombinacija metformina, intenzivne dijete i tjelovježbe u usporedbi s intenzivnom dijetom i tjelovježbom nije pokazala prednost ili nedostatak u pogledu razvoja ŠB2 (vrlo niska razina dokaza). Podaci o važnim ishodima za pacijenta poput smrtnosti, makrovaskularnih i mikrovaskularnih komplikacija dijabetesa i kvalitete života povezanih sa zdravljem bili su rijetki ili nedostaju.


Madsen KS, Chi Y, Metzendorf MI, Richter B, Hemmingsen B. Metformin for prevention or delay of type 2 diabetes mellitus and its associated complications in persons at increased risk for the development of type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2019. December 03. CD008558.

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 26 Br. 142