Metformin omogućava stvaranje novih neurona u mozgu

 

Za regeneraciju i stvaranje novih neurona važne su matične stanice mozga koje su regulirane signalnim putem PKC-CBG (od eng. Protein Kinase C – Corticosteroid Binding Globulin) koji im određuje vrijeme i mjesto diferencijacije. Isti signalni put važan je i za metaboličke učinke metformina, naširoko upotrebljavanog antidijabetskog lijeka, ali u stanicama jetre. Iz ove dvije činjenice proizašla je ideja o istraživanju upotrebe metformina za aktivaciju PKC-CBP-signalnog puta u neuronima mozga, s ciljem mogućnosti liječenja različitih oštećenja mozga. Istraživanje je polučilo uspjeh. Pokazano je, na modelu miša, da metformin omogućava stvaranje novih neurona u mozgu i time osigurava životinjama bolje sposobnosti „učenja“ (dokazano standardnim testom prostornog učenja). Sumarno, naširoko upotrebljavan antidijabetski lijek metformin ima vrlo neobično i primamljivo nusdjelovanje: omogućava stvaranje novih neurona u mozgu. Zbog tog se razloga vjeruje da bi u osoba s oštećenjem mozga zbog traume metformin mogao pomoći u regeneraciji ozlijeđenog tkiva, a u osoba koje boluju od Alzheimerove bolesti bi mogao poboljšati kognitivne sposobnosti.

Naširoko upotrebljavan antidijabetski lijek metformin ima vrlo neobično i primamljivo nusdjelovanje: omogućava stvaranje novih neurona u mozgu 

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 19 Br. 104/105