MEDIX, God. 21 Br. 118  •  Pregledni članak  •  Infekrologija HR ENG

MERS (Middle East Respiratory Syndrome) – infekcija koronavirusom: Nova globalna prijetnjaMiddle East Respiratory Syndrome Coronavirus infection: New Global Threat

Vladimir Krajinović

Novi koronavirus, MERS-CoV (engl. Middle East Respiratory Syndrome coronavirus) koji uzrokuje tešku respiratornu bolest pojavio se 2012. godine u Saudijskoj Arabiji. Iako je većina oboljelih s područja Bliskog Istoka, opisano je dosta slučajeva i u drugim područjima (Sjeverna Afrika, Europa, Azija i Sjeverna Amerika). Domaćin virusa su deve, a smatra se da bi rezervoar virusa mogli biti šišmiši. Prisutnost više povezanih slučajeva bolesti unutar skupina ljudi sugerira jasan interhumani prijenos. Kliničke manifestacije infekcije MERS-CoV-om variraju od asimptomatske infekcije do pneumonije s akutnim respiratornim distresnim sindromom pa čak i multiorganskom disfunkcijom koja može završiti smrtnim ishodom. U većine bolesnika bolest progredira u pneumoniju u prvom tjednu nakon početka simptoma za čije je liječenje često potrebna mehanička ventilacija i liječenje u jedinici intenzivnoga liječenja. Metoda lančane reakcije polimerazom u stvarnom vremenu (rRT-PCR) kojom se uzročnik dokazuje iz sekreta dišnoga sustava dijagnostička je metoda izbora. Prioritet je uzeti i testirati uzorke iz donjega dijela dišnog sustava. Trenutno ne postoje preporuke za specifično antivirusno liječenje, već se primjenjuje samo simptomatsko. U postupku s oboljelim ili sumnjom na MERS-CoV infekciju, za prevenciju širenja infekcije preporučuju se standardne, kontaktne, kapljične i aerosolne mjere zaštite. Trenutno ne postoji licencirano cjepivo za sprječavanje te bolesti. 

Ključne riječi:
akutni respiratorni distresni sindrom; Bliskoistočni respiratorni sindrom; epidemija; kontrola prijenosa infekcije; MERS koronavirus

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 118

A novel coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV), which causes severe respiratory illness emerged in 2012 in Saudi Arabia. Although the majority of cases were reported from the Middle East, numerous cases have also been reported from other regions including North Africa, Europe, Asia, and North America. Camels serve as hosts for MERS-CoV, and bats could be a possible reservoir for the virus. The presence of a number of related cases suggests a clear human-to-human transmission. The clinical manifestations of MERS-CoV infection range from asymptomatic infection to pneumonia with acute respiratory distress syndrome and even multi-organ failure that may result in death. In the majority of patients, the disease progresses into pneumonia within 1 week of symptom onset, for which mechanical ventilation or intensive care treatment is often required. Real-time reverse-transcriptase polymerase chain reaction (rRT-PCR) is used for finding the cause of disease by testing respiratory secretions, and is the diagnostic method of choice. Lower respiratory tract specimens should be a priority for collection and testing. There is currently no treatment recommended for coronavirus infections except for supportive care. Use of standard, contact, droplet and airborne precautions for the management of hospitalized patients with known or suspected MERS-CoV infection are recommended. There is no licensed vaccine for MERS-CoV. 

Key words:
acute respiratory distress syndrome; MERS-coronavirus; Middle East Respiratory Syndrome; outbreak; transmission infection control