Međunarodni kongres Zavoda za endodonciju i restaurativnu stomatologiju - Sinergija znanosti i kliničkog rada

Treći kongres s međunarodnim sudjelovanjem Zavoda za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suorganizaciji Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu HLZ­a, održan je u hotelu Dubrovnik u Zagrebu 18. i 19. listopada 2019. godine. Sinergija znanosti i kliničkog rada naziv je kongresa koji je kroz brojna predavanja predstavio najnovije spoznaje iz područja karijesologije, restaurativne dentalne medicine i endodoncije, s posebnim naglaskom na minimalno invazivni pristup u terapiji tvrdih zubnih tkiva.

 

Prof. dr. sc. Goranka Prpić-Mehičić, predstojnica Zavoda za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja je naglasila važnost minimalno invazivnog pristupa u dentalnoj medicini

Kongres je otvorila prof. dr. sc. Goranka Prpić-­Mehičić, koja je pozdravila sve nazočne, kolegice i kolege s Riječkog i Splitskog sveučilišta te brojne sponzore (GC, Colten, W&H, Kulzer, 3M). Profesorica je u svom govoru naglasila važnost minimalno invazivnog pristupa u dentalnoj medicini.

 

Prof. dr. sc. Zrinka Tarle, dekanica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u uvodnom je obraćanju spomenula uspješno funkcioniranje diplomskih i postdiplomskih programa fakulteta, posebno istaknuvši mogućnost studiranja na engleskom jeziku

Dekanica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zrinka Tarle, u uvodnom je obraćanju spomenula uspješno funkcioniranje diplomskih i postdiplomskih programa fakulteta, posebno istaknuvši mogućnost studiranja na engleskom jeziku. Najavila je novi interdisciplinarni specijalistički poslijediplomski studij, dentalno­medicinski turizam, koji će se provoditi u suradnji s drugim institucijama. Studij je osmišljen u suradnji s Institutom za turizam, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i još 10 drugih ustanova. Program će pružiti integraciju specifičnih znanja uz inovativan pristup zdravstvenim, ekonomskim i turističkim temama.

Karijes – biodinamičko stanje koje treba kontrolirati
Prvo od četiri predavanja pod naslovom Minimalno intervencijski koncept: klinička primjena, održao je prof. dr. sc. Matteo Basso (Italija). U predavanju je istaknuo da se karijes danas ne smatra infektivnom bolesti koju treba izliječiti, već je to biodinamičko stanje koje treba adekvatno kontrolirati. Naglasio je kako je tzv. drill and fill pristup sve manje prihvatljiv u modernoj kliničkoj praksi.

Naveo je podjelu zubnog karijesa ovisno o dubini lezije i izbor terapijskih postupaka uz procjenu rizika od nastanka karijesa kod pojedinih pacijenta. Kod nekavitiranih lezija prikazao je učinak fluoridnih preparata i istaknuo važnost održavanja oralne higijene.

 

Prof. dr. sc. Sevile Gurgan, prof. dr. sc. Matteo Basso, prof. dr. sc. Ivana Miletić i dr. Riccardo Tonini (na slici slijeva)


Prof. Basso istaknuo je važnost sastava i koncentracije fluoridacijskih pasta i otopina te iznio zanimljivu konstataciju vezanu uz rezultate fluoridacije. Remineralizacijski učinak fluoridacijskih proizvoda znatno je veći na nekavitiranim lezijama aproksimalnih i cervikalnih ploha zuba, u usporedbi s lezijama na okluzalnoj plohi. U nastavku predavanja Basso je istaknuo kako je antibakterijske proizvode za oralnu higijenu korisno primjenjivati u kombinaciji, odnosno naizmjenice, jer se time postiže snažniji sinergijski učinak. Premaze terapijskim lakovima (Fl, ACP) naveo je kao korisnu preventivnu mjeru za miješanu i mliječnu denticiju, uz uvjet da nema kavitiranih lezija.

 

Proizvodi koji sadrže ACP (amorfni kalcijev fosfat), prema Bassovoj procjeni, postižu jednoliku remineralizaciju, koja je sličnija prirodnoj. Biomimetičkim procesom, fluoridi potiču vezivanje kalcija u pravilne kristalinične strukture, odnosno remineraliziraju početne karijesne lezije.

Na primjeru terapeutskih i preventivnih pečatnih ispuna, Basso je govorio o mogućnosti odgađanja invazivnog tretmana, posebice na okluzalnim plohama, gdje je moguće znatno smanjiti rizik od progresije karijesne lezije. U drugom dijelu izlaganja, prof. Basso je razmatrao terapijske mogućnosti na kavitiranim karijesnim lezijama i zastupa princip seal & fill umjesto drill to fill koji se nadovezuje na potrebu maksimalnog očuvanja preostalog zdravog zubnog tkiva.

Profesorica sa stomatološkog fakulteta iz Turske, prof. dr. sc. Sevil Gurgan, održala je predavanje „Klinička uspješnost direktnih restauracija na stražnjim zubima“. U predavanju je govorila o uzrocima koji dovode do kliničkih neuspjeha terapije ispunom te navela prikaze pojedinih istraživanja vezanih uz procjenu trajnosti ispuna. Prof. Gurgan istaknula je važnost izbora materijala te komparativno prošla kroz razne tehnike postavljanja i slojevanja ispuna. U nastavku je istaknula potrebu za daljnjim istraživanjima na tu temu, posebice onih koja prate pacijente kroz duže vremensko razdoblje, uz standardiziranu proceduru postavljanja ispuna i „kalibrirane“ ispitivače, koji uniformno postavljaju i procjenjuju ispune tijekom razdoblja trajanja kliničkog ispitivanja.

Prednosti optičkih pomagala; minimalna invazivnost u endodonciji
Nakon stanke, izv. prof. dr. sc. Vlatko Pandurić govorio je o prednostima optičkih pomagala u dentalnoj medicini, s posebnim osvrtom na provođenje minimalno invazivnih stomatoloških zahvata, uključujući restaurativnu dentalnu medicinu i endodonciju. Pružio je objektivan pregled dostupnih pomagala poput dentalnih lupa i kirurških mikroskopa, s naglaskom na njihovu ulogu u poboljšanju ergonomije. Pandurić je sudionicima dao aktualnu informaciju koja jasno ocrtava prednosti korištenja takvih pomagala u rutinskoj praksi. Osvrtom na digitalnu stomatologiju, koja uz primjenu optičkih pomagala ostvaruje maksimalne kliničke rezultate, nabrojao je niz primjera učinkovitih primjena u oralnoj mikrokirurgiji, endodonciji i preciznoj restauracijskoj protetici, s naglaskom na detekciju rubova preparacije, aproksimalnih i kontaktnih točaka, protektivnog zakošenja caklinskih prizmi, procjene konačnih radova te brojne druge minimalno invazivne terapijske zahvate i procedure.

 

Prof. dr. sc. Vlatko Pandurić govorio je o prednostima optičkih pomagala u dentalnoj medicini, s posebnim osvrtom na provođenje minimalno invazivnih stomatoloških zahvata


Završno predavanje izložio je dr. Riccardo Tonini kroz zahtjevnu temu „Kako oblikovati korijenski kanal čuvajući originalnu anatomiju endodontskog prostora s instrumentima tretiranima toplinom“. Ideja minimalno invazivnog pristupa u endodonciji relativno je nova i predstavlja veliki izazov u kliničkoj praksi. Dr. Tonini je vještim pristupom, kroz brojne prikaze slučajeva, objasnio postupke koji daju izvrsne kliničke rezultate, uz manju redukciju dentalnih struktura. Tijekom predavanja naglasio je važnost pravilnog odabira i primjene instrumenata te savjetovao čestu irigaciju adekvatnim otopinama. Predstavio je i mogućnost korištenja plastičnih (silikonskih) irigacijskih igala koje su komparativno jednako učinkovite u endodontskom liječenju. Za kraj, Tonini je sudionicima predložio daljnju virtualnu edukaciju na webu: POP Dentistry – https://popdentistry.styleitaliano.org

 

Sinergija znanosti i kliničkog rada naziv je kongresa koji je kroz brojna predavanja predstavio najnovije spoznaje iz područja karijesologije, restaurativne dentalne medicine i endodoncije, s posebnim naglaskom na minimalno invazivni pristup u terapiji tvrdih zubnih tkiva


Radionice međunarodnih i domaćih predavača Drugi dan kongresa nastavljen je na SFZG radionicama koje su vodili međunarodni i domaći predavači. Radionice su obuhvaćale aktualne teme: Inovacije u restaurativnoj dentalnoj medicini, Strojna endodoncija, potreba a ne trend, Suvremeni dijagnostički postupci u endodontskom liječenju te Od uspješne endodoncije do postendodontske opskrbe zubi.

Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju je, u suradnji s Hrvatskim društvom za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu HLZ­a, organizirao izuzetno bogat kongresni program s naglaskom na aktualnosti u kliničkom, neinvazivnom pristupu. Kongres je najavio nove trendove u stomatologiji, koji su posljedica drugačijeg promišljanja u odnosu na zahtjeve pacijenata, dostupnost terapije, primjenu novih materijala te potrebu mijenjanja standarda. Možemo očekivati formiranje novih preventivnih i terapijskih smjernica koje promoviraju minimalno invazivnu stomatologiju, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj.

 
 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 25 Br. 138