MEDIX, God. 17 Br. 92/93
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Darivanje organa i transplantacijska medicina u hrvatskoj

Gosti urednici:
doc. dr. sc. Željko Župan
Predsjednik Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje HLZ-a
dr. med. Mirela Bušić
Nacionalna transplantacijska koordinatorica, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Željko Župan, Mirela Bušić 
Puni tekst | PDF

Komunikacija liječnika i bolesnika
Marijana Braš, Veljko Đorđević, Davor Miličić 
Sažetak

Darivanje i presađivanje organa – „Hrvatski model“
Mirela Bušić 
Sažetak

Prijedlog nacionalne strategije pravodobnog zbrinjavanja i optimalnog održavanja darivatelja organa i tkiva u razdoblju od 2011. do 2016. godine
Željko Župan 
Sažetak

Uloga transplantacijskog koordinatora u transplantacijskoj medicini – europska iskustva i modeli
Nikola Žgrablić 
Sažetak

Transplantacija srca – indikacije, kontraindikacije i dugoročno liječenje transplantiranih bolesnika
Jure Samardžić, Daniel Lovrić, Davor Miličić 
Sažetak

Kirurški aspekti transplantacije srca
Davor Barić 
Sažetak

Kirurški aspekti transplantacije jetre
Branislav Kocman, Damir Jemendžić, Stipislav Jadrijević, Tajana Filipec-Kanižaj, Danko Mikulić, Mirko Poljak 
Sažetak

EuroTransplantacija jetre pri infekciji virusom hepatitisa B
Vesna Čolić-Cvrlje, Tajana Filipec Kanižaj, Anna Mrzljak, Branka Šurina, Slavica Naumovski Mihalić, Branislav Kocman, Stipislav Jadrijević 
Sažetak

Transplantacija bubrega – očekivanja i još uvijek prisutne dvojbe
Josip Pasini 
Sažetak

Kronično bubrežno zatajenje – indikacija za presađivanje bubrega
Sanjin Rački, Lidija Orlić, Branka Sladoje-Martinović 
Sažetak

Simultano presađivanje bubrega i gušterače
Mladen Knotek, Mirjana Sabljar Matovinović, Dinko Škegro 
Sažetak

Važnost imunogenetike u transplantaciji organa
Renata Žunec, Zorana Grubić, Sanja Balen 
Sažetak

Lamelarna keratoplastika – ponovno otkrivanje
Dean Šarić, Zdravko Mandić 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Darivanje organa i transplantacijska medicina u Hrvatskoj
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Darivanje organa i transplantacijska medicina u Hrvatskoj“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja. 

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom priloženom obrascu (umetku),  iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 30. rujna 2011. godine.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Kardiologija

Mjesto levosimendana u liječenju akutnog zatajenja srca
Darko Počanić 
Sažetak

Kardiologija

Opstrukcijska apneja u snu – važan čimbenik srčanožilnog rizika
Stojan Polić 
Sažetak

Radiologija

Uloga radiologije kod transplantacije organa
Ivica Sjekavica, Maja Hrabak Paar, Ranka Štern Padovan 
Sažetak

Infektologija

Infekcije središnjeg živčanog sustava kod imunokompromitiranih bolesnika
Vladimir Krajinović 
Sažetak

Infektologija

Primjena oktenidin-dihidroklorida u eradikaciji MRSA-kliconoštva
Ines Jajić 
Sažetak

Reumatologija

Biološki lijekovi u spondiloartropatijama
Simeon Grazio, Frane Grubišić 
Sažetak

Dermatovenerologija

Tromboflebitis i lokalna primjena heparina
Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić 
Sažetak

Dermatovenerologija

Suvremeno liječenje venskog vrijeda – kompresivna terapija
Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić 
Sažetak

Dijetetika

Omega-3 masne kiseline – svojstva i djelovanje
Darija Vranešić Bender 
Sažetak

Neurologija

Utjecaj spola i socioekonomskih čimbenika na nastanak neepileptičnih neuroloških poremećaja
Hassan Awad, Jasmin Softić 
Sažetak

Stomatologija

Stomatološko liječenje bolesnika s transplantiranim organom
Ivan Alajbeg 
Sažetak

Stomatologija

Uloga specifičnih caklinskih defekata u dijagnozi celijakije
Vesna-Erika Modrić, Željko Verzak, Ivana Čuković-Bagić 
Sažetak

Razgovori

Interna medicina

Prof. Ronald Veltkamp: Novi trendovi i buduće strategije u liječenju kardiovaskularnih bolesti
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Kardiologija

Prof. Rupert Bauersachs: Promjena u pristupu venskoj tromboemboliji
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Kardiologija

Prof. Carlo Petrono: Nove spoznaje o djelovanju aspirina
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Dr. Mario Malnar: Aktualni problemi u obiteljskoj medicini sa stajališta KoHOM-a
Rukavina Kralj 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Prim. dr. Vjekoslava Amerl Šakić: Praktični rad u ordinaciji obiteljske medicine
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Dr. Ton Nicolai: Homeopatija u Europi
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Kardiologija

Prof. Gregory Lip: Novosti u prevenciji moždanog udara kod atrijske fibrilacije
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Kolumne

Pozitivna psihologija

Altruizam – najuzbudljiviji dio života
Otvoren pristup

Dubravka Miljković 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Novosti