MEDIX, God. 16 Br. 89/90
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Posttraumatski stresni poremećaj – jučer, danas, sutra

Gošća urednica:
prof. dr. sc. Vera Folnegović-Šmalc
Predsjednica Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju HLZ-a, Klinika za opću i forenzičku psihijatriju i kliničku psihofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Vera Folnegović Šmalc 
Puni tekst | PDF

Posttraumatski stresni poremećaj
Vera Folnegović Šmalc 
Sažetak

Neurobiološka osnova posttraumatskog stresnog poremećaja
Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Ninoslav Mimica, Vera Folnegović-Šmalc, Miro Jakovljević 
Sažetak

Aktualni prilozi razumijevanju simptoma PTSP-a
Robert Varda, Vera Folnegović Šmalc, Darko Labura 
Sažetak

Psihofiziološka dijagnostika poremećaja uzrokovanih stresom
Dragica Kozarić-Kovačić 
Sažetak

MR volumetrija amigdala i hipokampalnih formacija u oboljelih od post-traumatskog stresnog poremećaja
Goran Pavliša, Marko Radoš, David Ozretić, Ranka Štern Padovan 
Sažetak

Farmakoterapija posttraumatskog stresnog poremećaja
Ninoslav Mimica, Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Vera Folnegović Šmalc 
Sažetak

Prijedlog farmakoterapijskog postupnika u liječenju PTSP-a
Mate Mihanović, Slađana Zlatarević, Branka Restek-Petrović, Vladimir Grošić, Slobodanka Kezić, Sven Molnar 
Sažetak

PTSP kod djece i adolescenata
Dubravka Kocijan Hercigonja, Vesna Hercigonja Novković 
Sažetak

Posttraumatski stresni poremećaj u osoba starije životne dobi
Marija Kušan Jukić, Vera Folnegović Šmalc 
Sažetak

Posttraumatski stresni poremećaj i metabolički sindrom
Dunja Degmečić, Pavo Filaković 
Sažetak

Neurobiološka i klinička povezanost kronične boli i kroničnog posttraumatskog stresnog poremećaja
Marijana Braš, Veljko Đorđević 
Sažetak

Forenzičko-psihijatrijski aspekti posttraumatskog stresnog poremećaja
Tija Žarković Palijan, Marina Kovač, Dražen Kovačević 
Sažetak

Percepcija obolijevanja od PTSP-a kod hrvatskih branitelja
Zoran Komar, Mladen Lončar, Herman Vukušić, Ivana Dijanić Plašć, Petra Folnegović-Grošić, Ivana Groznica, Neven Henigsberg 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - PTSP - jučer, danas, sutra
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „PTSP – jučer, danas, sutra”. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa 7 bodova, a rezultati će, osim u „Medixu”, biti objavljeni u „Liječničkim novinama”, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja.

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 28. veljače 2011. godine. 

 
PDF

Pregledni stručni članci

Radiologija

MR-dijagnostika vratnog dijela kralježnice
David Ozretić, Goran Pavliša, Marko Radoš, Ranka Štern-Padovan 
Sažetak

Obiteljska medicina

Balintova metoda u liječenju psihosomatskih bolesnika u obiteljskoj medicini
Stanka Stojanović Špehar, Suzana Kumbrija, Sanja Blažeković Milaković 
Sažetak

Pulmologija

Praktične implikacije sekundarnih analiza ispitivanja UPLIFT
Neven Tudorić 
Sažetak

Infektologija

Krpeljni meningoencefalitis
Vladimir Krajinović, Lidija Cvetko Krajinović 
Sažetak

Oftalmologija

Mikroklima u putničkim zrakoplovima - utjecaj relativne vlažnosti zraka na udobnost i zdravlje putnika
Igor Petriček, Goranka Petriček, Nataša Đapić, Edita Paić, Elma Sontacchi, Iris Urlić, Romano Vrabec 
Sažetak

Plastična i rekonstrukcijska kirurgija

Kirurško liječenje melanoma
Franjo Rudman, Božo Gorjanc, Zdenko Stanec 
Sažetak

Klinička pedagogija

Specifičnost fine motorike u motoričkom razvoju djece s cerebralnom paralizom
Irena Slaviček, Veronika Sabo 
Sažetak

Stomatologija

Dijagnostika i fizikalna terapija osteoartritisa temporomandibularnog zgloba
Tomislav Badel, Ladislav Krapac, Miljenko Marotti 
Sažetak

Stomatologija

Sistemska ili topikalna primjena fluorida?
Kata Rošin-Grget, Kristina Peroš, Ivana Šutej 
Sažetak

Stomatologija

Djelomične krunice u stomatološkoj protetici
Marko Šlat, Davor Seifert, Nikolina Lešić 
Sažetak

Razgovori

Urologija

Prof. dr. sc. Višnja Škerk: Liječnici se pridržavaju algoritama u liječenju urinarnih infekcija
Lea Rukavina 
Puni tekst

Urologija

Prof. dr. sc. Ognjen Kraus: Upala, hiperplazija i karcinom prostate
Lea Rukavina 
Puni tekst

Infektologija

Prof. dr. Adriana Vince: Kronični virusni hepatitisi – velik javnozdravstveni problem današnjice
Otvoren pristup

Lea Rukavina 
Puni tekst

Infektologija

Prof. dr. sc. Josip Begovac: HIV/AIDS u Hrvatskoj
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Prof. dr. sc. Stojan Polić: Prestanak disanja u snu i njegove komplikacije
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Doc. dr. sc. Maja Strozzi: Akutni koronarni sindrom i organizacija interventnog pristupa
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Doc. dr. sc. Viktor Peršić: Rehabilitacija kardiovaskularnog bolesnika
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Dr. Darko Počanić: Statini u primarnoj prevenciji kardiovaskularnog incidenta
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Dr. Irena Hrstić: Novosti u hepatologiji
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Doc. dr. sc. Asja Stipić Marković: Važnost prepoznavanja bradikininskih angiodema
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Prof. David Hosking: Novosti u liječenju metaboličkih bolesti kostiju
Lea Rukavina 
Puni tekst

Liječenje boli

Prof. dr. sc. Hans G. Kress: Mjesto i uloga opioidnih analgetika u liječenju boli
Lea Rukavina 
Puni tekst

Liječenje boli

Prim. Mira Fingler: Nacionalna strategija u borbi protiv boli
Lea Rukavina 
Puni tekst

Liječenje boli

Jasmina Baniček, Brankica Rimac i Josip Božić: Liječenje akutne i kronične boli u sestrinskoj praksi
Lea Rukavina 
Puni tekst

Reumatologija/Fizijatrija

Prof. dr. sc. Simeon Grazio: Novosti i perspektive u vertebrologiji
Dragan Bralić 
Puni tekst

Reumatologija/Fizijatrija

Doc. dr. sc. Damir Kovač: Vratna kirurgija zahtijeva stalni razvoj biomehaničkih rješenja
Dragan Bralić 
Puni tekst

Stomatologija

Prof. dr. sc. Matko Marušić: Studij stomatologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu – novo središte medicinske izvrsnosti
Nada Zorica, Katarina Madunić 
Puni tekst

Osvrti

Ovisnosti

Marketing alkohola i alkoholizam mladih
Otvoren pristup

Maša Bulajić 
Puni tekst

Psihologija

Pozitivne posljedice negativnih događaja - posttraumatski rast
Majda Rijavec 
Puni tekst

Psihijatrija

Odgovornost i odnos društva prema oboljelima od posttraumatskog stresnog poremećaja
Trpimir Glavina, Goran Dodig, Silvana Krnić, Romilda Roje, Joško Topić, Damir Mrass 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Deveti Lošinjski dani bioetike
Otvoren pristup

Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti