MEDIX, God. 16 Br. 87/88
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Arterijska hipertenzija

Gost urednik:
prof. dr. sc. Bojan Jelaković
Predsjednik Hrvatskog društva za hipertenziju HLZ-a


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Bojan Jelaković 
Puni tekst | PDF

Epidemiologija hipertenzije, moždanog udara i infarkta miokarda u Hrvatskoj
Vlasta Hrabak-Žerjavić, Verica Kralj, Živka Dika, Bojan Jelaković 
Sažetak

Primarna prevencija arterijske hipertenzije - važnost smanjenja prekomjernog unosa kuhinjske soli
Željko Reiner, Antoinette Kaić-Rak, Ivan Pećin, Vedran Premužić, Bojan Jelaković 
Sažetak

Primarni aldosteronizam - novi pogled
Duško Kuzmanić, Mario Laganović, Jelena Kos 
Sažetak

Arterijska hipertenzija u bolesnika na hemodijalizi
Draško Pavlović, Krešimir Čala, Nikola Pavlović 
Sažetak

Kardiorenalni sindrom – definicija, klasifikacija i klinički značaj
Sanjin Rački, Ivan Bubić 
Sažetak

Periferna arterijska bolest - nedovoljno prepoznat čimbenik ukupnog kardiovaskularnog rizika
Ljiljana Banfić 
Sažetak

Utjecaj fetalnog razvoja na visinu arterijskog tlaka u odrasloj dobi
Mario Laganović, Ivana Vuković Lela 
Sažetak

Hipertenzija u djece i adolescenata
Jasna Đelmiš 
Sažetak

Beta-blokatori – prednosti novih nad starim
Darko Počanić 
Sažetak

Arterijska hipertenzija u obiteljskoj medicini
Biserka Bergman Marković, Ksenija Kranjčević, Davorka Vrdoljak, Dragica Ivezić Lalić, Jasna Vučak, Bojan Jelaković 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Arterijska hipertenzija – nove smjernice u prevenciji, dijagnostici i liječenju
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Arterijska hipertenzija – nove smjernice u prevenciji, dijagnostici i liječenju“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa 7 bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja.

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 30. rujna 2010. godine.
 

 
PDF

Pregledni stručni članci

Rijetke bolesti

Plućna arterijska hipertenzija - rijetka i teška bolest
Vjekoslav Tomulić, Dinko Vitezić, Zaputović, Luka 
Sažetak

Radna terapija

Terapijska intervencija tjelesnom aktivnošću kod srčano-žilnih bolesnika
Vesna Brumnić, Dubravka Šimunović 
Sažetak

Dijetetika

Uloga prehrane u prevenciji i liječenju hipertenzije
Darija Vranešić Bender 
Sažetak

Reumatologija

Novosti u dijagnostici i klasifikaciji seronegativnih spondiloartritisa - osvrt na nove smjernice Međunarodne radne skupine za procjenu spondiloartritisa „ASAS“ (The Assessment of SpondyloArthritis international Society)
Silva Pukšić, Jadranka Morović-Vergles 
Sažetak

Psihijatrija

Depresija i suicidalnost
Vera Folnegović Šmalc 
Sažetak

Dermatovenerologija

Postupnik za fotozaštitu u prevenciji zloćudnih tumora kože
Mirna Šitum, Maja Kolić 
Sažetak

Plastična i rekonstrukcijska kirurgija

Sedma verzija AJCC-ove TNM-klasifikacije melanoma
Franjo Rudman, Zdenko Stanec 
Sažetak

Intenzivna medicina

Neinvazivna mehanička ventilacija u jedinici intenzivne medicine
Vladimir Krajinović 
Sažetak

Medicinska elektronika

Potpuna automatizacija mehaničke ventilacije bolesnika - IntelliVent-ASV
Vedran Čuček, Dragutin Čuček 
Sažetak

Oftalmologija

Obiteljska medicina i oftalmologija - partnerstvo ili konkurencija?
Igor Petriček, Goranka Petriček, Tajana Abramović Kandžija, Snježana Lovrinčević, Koraljka Lukanović Primc, Sanja Njirić 
Sažetak

Ginekologija

Farmakološki i kirurški pristupi u liječenju menoragija
Svetlana Nikolić 
Sažetak

Stomatologija

Rani dječji karijes: suvremeni stavovi o etiologiji i prevenciji
Tomislav Škrinjarić, Mihaela Salaj 
Sažetak

Stomatologija

Značaj boje zuba u svakodnevnoj stomatološkoj i protetskoj praksi
Lana Bergman Gašparić 
Sažetak

Razgovori

Interna medicina

Doc. dr. sc. Slaven Kokić: Hrvatske smjernice za liječenje dijabetesa tipa 2
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Prof. dr. sc. Željko Metelko: Nacionalni program ranog otkrivanja dijabetesa u Hrvatskoj
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Prim. dr. sc. Manja Prašek: Edukacija, fizička aktivnost i samokontrola - ključni čimbenici u liječenju šećerne bolesti
Lea Rukavina 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković: Dijabetes u ordinaciji obiteljske medicine
Lea Rukavina 
Puni tekst

Perinatalna medicina

Prof. dr. sc. Robert Romero: Budućnost perinatologije leži u rješavanju pet velikih opstetričkih sindroma
Lea Rukavina 
Puni tekst

Perinatalna medicina

Prof. Asim Kurjak: Obećavajuća uloga 4D ultrazvuka u praćenju neurološkog deficita fetusa
Lea Rukavina 
Puni tekst

Perinatalna medicina

Prof. dr. sc. Erich Saling: Prošlost i budućnost perinatalne medicine
Lea Rukavina 
Puni tekst

Perinatalna medicina

Doc. dr. sc. Ratko Matijević: Cervikometrija i određivanje vaginalnog pH u dijagnostici prijevremenog poroda
Lea Rukavina 
Puni tekst

Ginekologija/Opstetricija

Prof. dr. sc. Cihat Sen: Pravilni pristup prsnuću vodenjaka prije termina
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kirurgija

Prof. dr. sc. Božidar Župančić: Kirurgija u srednjoj Europi
Rok Kralj 
Puni tekst

Osvrti

Krizno komuniciranje
Maša Bulajić 
Puni tekst

Hrvatska mreža primarne perkutane koronarne intervencije danas
Vjeran Nikolić Heitzler, Zdravko Babić 
Puni tekst

Stomatologija

Prikaz br. 507/34 časopisa „Rad“ Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Medicinske znanosti
Adnan Ćatović 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Stvaralaštvo
Otvoren pristup

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Sponzorirane reportaže

Novosti