Osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite: bolesnikova sigurnost – bolesnik u središtu

Gost urednik:

doc. dr. sc. Jasna Mesarić
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu – bolnička transfuzijska jedinica pri KB Merkur, Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite


 


Cijena tiskanog izdanja: 4.65€ (35,04kn)


Tema broja

Pregledni članak

Bolesnikova sigurnost, bolesnik u središtu i programi Svjetske zdravstvene organizacije

Jasna Mesarić, Antoinette Kaić-Rak [Sažetak]

Pregledni članak

Klinički put za moždani udar

Vida Demarin, Vanja Bašić Kes [Sažetak]

Pregledni članak

Sigurnost bolesnika na bubrežnom nadomjesnom liječenju

Knotek, Mladen [Sažetak]

Uvodnik

Uvodnik

Jasna Mesarić [Otvoreni pristup] [PDF]

Pregledni članak

Bolesnikova sigurnost u perioperacijskom liječenju

Višnja Majerić Kogler [Sažetak]

Pregledni članak

Klinički putevi - sigurni put za poboljšanje kliničke prakse

Karolina Kalanj, Ana Stavljenić Rukavina, Stipe Orešković, Karl Karol, Vildana Doder [Sažetak]

Pregledni članak

Kvaliteta zdravstvene zaštite kroz razine zdravstva - rizik primopredaje bolesnika

Drago Paušek [Sažetak]

Pregledni članak

Mjere za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi

Ana Stavljenić-Rukavina, Karolina Kalanj [Sažetak]

Pregledni članak

Indikatori mentalnog zdravlja – indikatori kvalitete liječenja duševnih bolesnika

Vlado Jukić, Petra Brečić, Draženka Ostojić, Željko Majdančić [Sažetak]

Pregledni članak

Sigurnost liječenja bolesnika u sustavu mentalnog zdravlja

Slađana Štrkalj Ivezić, Lana Mužinić, Ema Gruber [Sažetak]

Pregledni članak

Edukacija – važan element bolesnikove sigurnosti

Davor Štimac, Jasna Mesarić [Sažetak]

Pregledni članak

Procjena kulture bolesnikove sigurnosti

Ivan Šklebar, Duška Šklebar [Sažetak]

Pregledni članak

Sestrinska paradigma i sigurnost bolesnika

Brankica Rimac, Josipa Bišćan [Sažetak]

Pregledni članak

Inicijativa „Lijepa bolnica“: kvaliteta radnog mjesta za kvalitetu zdravstvene skrbi

Hana Fazlić, Jadranka Mustajbegović [Sažetak]

Osvrt

Unapređenje procesa skrbi u zdravstvenom sustavu - primjer edukacijsko-intervencijskog projekta

Aleksandar Džakula, Selma Šogorić

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite: bolesnikova sigurnost – bolesnik u središtu

[Sažetak] [PDF]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

Uloga slikovnih metoda u detekciji komplikacija arterijske hipertenzije

Maja Hrabak Paar, Mario Lušić, Ivica Sjekavica, Ranka Štern Padovan [Sažetak]

Pregledni članak

Intolerancija na histamin

Darija Vranešić Bender, Donatella Verbanac, Željko Krznarić [Sažetak]

Pregledni članak

Novi antitrombotici u prevenciji i liječenju venske tromboembolije

Silva Zupančić Šalek [Sažetak]

Pregledni članak

Korektivna dermatologija danas

Jasna Lipozenčić, Zrinka Bukvić Mokos [Sažetak]

Pregledni članak

Radna terapija u službi holističke medicine

Dubravka Šimunović, Dijana Škrbina [Sažetak]

Autorski pregled

LIPCOF i lubrikacija oka

Igor Petriček, Tvrtka Benašić, Mario Bradvica, Dorotea Ivančić, Goranka Petriček, Marija Štefanović [Sažetak]

Autorski pregled

Alternativni pristup implantološko-protetskoj terapiji u stomatologiji

Davor Illeš [Sažetak]

Sponzorirani članak

Sigurnost strojne ventilacije u bolesnika u jedinicama intenzivne njege - novo razdoblje: inteligentna ventilacija

Vedran Čuček, Dragutin Čuček [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. dr. sc. Bojan Jelaković: Aktualni pristup hipertenziji u Hrvatskoj

Lea Rukavina [Otvoreni pristup]

Razgovor

Prof. Krzysztof Narkiewicz: Pretilost i hipertenzija

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. Renata Cifkova: Usklađivanje smjernica i kliničke prakse u liječenju hipertenzije

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. Graham MacGregor: Nacionalni programi smanjivanja unosa kuhinjske soli

Lea Rukavina

Razgovor

Doc. dr. sc. Sanjin Rački: Nadomještanje bubrežne funkcije u Hrvatskoj

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. Mario Malnar: I. kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. stom. Gary Unterbrink: Nova razmišljanja u stomatologiji - uloga stomatologa u liječenju migrene i tenzijskih glavobolja

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. Dinos Kountouras: Mogućnosti estetskih tretmana u stomatologiji

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. dr. sc. Ingrid Grunert: Protetika i implantologija - sadašnjost i budućnost

Lea Rukavina

Osvrti

Osvrt

Izborna skupština i 169. gerontološka tribina Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju - Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije

Spomenka Tomek- Roksandić, Marica Lukić, Mate Ljubičić, Ana Deucht, Mara Županić, Dragica Šimunec, Sanja Blažeković-Milaković, Nada Tomasović-Mrčela, Zijad Duraković, Luka Kovačić

Osvrt

Komunikacija u krizi

Maša Bulajić

Osvrt

Uključenost svih sudionika zdravstvene zaštite u poboljšanju kvalitete liječenja i sigurnosti bolesnika

Piera Poletti [Otvoreni pristup]

Osvrt

Akreditacija - instrument za unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Renato Mittermayer

Kolumne

Kolumna

Život je lijep!

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić [Otvoreni pristup]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

I. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine

Sanja Blažeković Milaković, Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Marija Vrca Botica, Hrvoje Tiljak [Otvoreni pristup]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

I. dan biotehnologije

Novosti

Novost

Kardiopulmonalna reanimacija koju pruži prolaznik poboljšava preživljenje kod djece

[Sažetak]

Novost

Primarna prevencija statinima jednako efikasna kod muškaraca i kod žena

[Sažetak]

Novost

Korištenje antidepresiva povećava rizik za nastanak katarakte

[Sažetak]

Novost

Izloženost sunčevoj svjetlosti smanjuje rizik od karcinoma bubrega kod muškaraca

[Sažetak]

Novost

Učestala anestezija bi mogla imati negativne učinke na sposobnost učenja i pamćenja kod djece

[Sažetak]

Novost

Oralni kontraceptivi za muškarce?

[Sažetak]

Novost

Stanice jezika – osjet za kiselo

[Sažetak]

Novost

Zašto svjetlo pojačava migrensku bol

[Sažetak]

Novost

Višestruka uloga proteina Ras

[Sažetak]

Novost

Estrogen pomaže zaštiti razvitka abdominalne pretilosti

[Sažetak]