MEDIX, God. 14 Br. 78
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Suvremeni dijagnostičko-terapijski postupci u oftalmologiji

Gost urednik:
prof. dr. sc. Zdravko Mandić
Predsjednik Hrvatskog oftalmološkog društva


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Zdravko Mandić 
Puni tekst | PDF

Suho oko i računalo
Igor Petriček, Goranka Petriček 
Sažetak

Laserska refrakcijska kirurgija – LASIK
Dean Šarić, Kata Čulina, Zdravko Mandić 
Sažetak

Novost u kontaktologiji – silikonske mekane leće. Koliko su sigurnije za pacijenta?
Ksenija Ćuruvija Opačić, Dean Šarić 
Sažetak

Suvremeni pristup liječenju retinopatije nedonoščadi
Zoran Vatavuk, Goran Benčić, Biljana Andrijević Derk, Zdravko Mandić 
Sažetak

Melanom oka – dijagnostika i liječenje
Renata Iveković, Eugenia Tedeschi-Reiner, Katia Novak Lauš, Zdravko Mandić 
Sažetak

Moderni pristup operaciji katarakte
Zdravko Mandić, Renata Iveković, Jelena Škunca Herman, Blanka Doko Mandić 
Sažetak

Verisyse intraokularna leća u korekciji afakije
Zdravko Mandić, Ivanka Petric Vicković, Jelena Škunca Herman 
Sažetak

Keratoplastika danas
Dean Šarić, Miljenka Martinović, Zdravko Mandić 
Sažetak

Primjena drenažnih implantata u kirurškom liječenju kompliciranih glaukoma
Katia Novak-Lauš, Zdravko Mandić, Mia Zorić-Geber, Jadranka Koršić, Renata Iveković, Blanka Doko-Mandić 
Sažetak

Stereopsija kao pokazatelj vidne funkcije i rezultata liječenja poremećaja vidne percepcije
Ljubica Dorn, Jelena Petrinović-Dorešić, Vjekoslav Dorn 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Suvremeni dijagnostičko-terapijski postupci u oftalmologiji
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja, koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Suvremeni dijagnostičko-terapijski postupci u oftalmologiji”. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa 7 bodova, a rezultati će, osim u „Medixu”, biti objavljeni u „Liječničkim novinama”, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnog medicinskog usavršavanja.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Infektologija / Gastroenterologija

Nacionalni odbor za promicanje prevencije rotavirusnih infekcija u djece
Goran Tešović, Vjekoslav Krželj, Sanja Kolaček, Mladen Peršić, Milivoj Jovančević, Dalibor Vukelić, Marija Hegeduš-Jungvirth, Vladimira Lesnikar, Orjena Žaja-Franulović 
Sažetak

Interna medicina

Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu
Mario Ivanuša 
Sažetak

Oftalmologija

Glaukom – rana dijagnostika i liječenje
Vukosava Maričić-Došen 
Sažetak

Oftalmologija

Kontaktne leće: vrste, prednosti i optimalan odabir
Ksenija Ćuruvija Opačić 
Sažetak

Oftalmologija

Multifokalne intraokularne leće u kirurgiji katarakte i refrakcijskoj kirurgiji
Ante Barišić, Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Morena Gavrić, Ivana Mravičić, Ivana Romac, Maja Bohač 
Sažetak

Školska medicina

Zaštita vida školske djece i adolescenata
Tonka Čavlek, Ivanka Šoštarić-Opačić, Zdenko Bujger 
Sažetak

Dermatovenerologija

Učinkovitost Contractubex® gela u sprječavanju nastanka hipertrofičnih ožiljaka
Mirna Šitum, Radoslav Herman, Ivan Bolanča, Željana Bolanča 
Sažetak

Pulmologija

Symbicort SMART – novi koncept u liječenju astme
Miroslav Samaržija, Marko Jakopović 
Sažetak

Pedijatrija

Prevencija rotavirusnih infekcija
Milivoj Jovančević 
Sažetak

Medicinska informatika

Blogovi u medicini
Ivor Ković, Ileana Lulić 
Sažetak

Ginekologija

Oralna hormonska kontracepcija: dobrobiti, nuspojave i prevencija komplikacija
Erden Radončić, Milan Kos, Martina Ujević, Višnja Latin 
Sažetak

Reumatologija

Patofiziologija osteoporoze s posebnim osvrtom na osteoporozu uzrokovanu glukokortikoidima
Božidar Ćurković 
Sažetak

Gastroenterologija

Celijakija – česta bolest u odrasloj dobi
Silvija Čuković-Čavka 
Sažetak

Stomatologija

Utjecaj protetskih radova na pravilan izgovor
Teuta Bisaku, Eugen Čulo, Vlado Carek 
Sažetak

Stomatologija

Atraumatski restorativni tretman – ART
Ivana Čuković-Bagić, Drvarić Iva 
Sažetak

Razgovori

Oftalmologija

Prof. dr. sc. Zdravko Mandić: Oftalmologija danas
Lea Rukavina 
Puni tekst

Oftalmologija

Prof. Rafael Ignacio Barraquer: Najnoviji tehnološki trend u oftalmologiji – femtosecond laser
Lea Rukavina 
Puni tekst

Oftalmologija

Dr. Harold Freydell: Suvremene metode ugradnje multifokalnih leća
Lea Rukavina 
Puni tekst

Oftalmologija

Dr. Joseph J. K. Ma: Korekcija astigmatizma u bolesnika s kataraktom
Lea Rukavina 
Puni tekst

Oftalmologija

Mr. sc. Dean Šarić: Novi trendovi u oftalmologiji
Lea Rukavina 
Puni tekst

Gastroenterologija

Prof. Peter Malfertheiner: Algoritmi u gastroenterologiji
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Prof. Izet Aganović: Novosti u internoj medicini u Hrvatskoj
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Doc. dr. Asja Stipić-Marković: Alergije, bolesti 21. stoljeća
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Prof. dr. sc. Mirko Koršić: Hipogonadizam u Hrvata
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Prof. Jugoslav Bagatin: Jesu li svi niskomolekularni heparini isti?
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Doc. dr. sc. Bojan Jelaković: Nove smjernice za dijagnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije
Lea Rukavina 
Puni tekst

Reumatologija

Prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles: Anti-TNFα lijekovi: manje stope bolovanja i bolja radna aktivnost
Lea Rukavina 
Puni tekst

Reumatologija

Doc. dr. Branimir Anić: Biološki lijekovi u reumatoidnom artritisu
Lea Rukavina 
Puni tekst

Gastroenterologija

Prof. Boris Vucelić: Novosti u liječenju upalnih bolesti crijeva
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina / Dijabetologija

Doc. dr. Ivana Pavlić- Renar: Optimalna regulacija glikemije u dijabetičkih bolesnika
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Bioetički kongres
Otvoren pristup

Jasminka Pavelić, Kiril Temkov 
Puni tekst

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Podlistak

Medixova medicinska biblioteka

Posebnosti primjene lijekova u starijoj dobi – 2. dio
Zijad Duraković 

Novosti