Medix, God. 14 Br. 75/76

Kolorektalni karcinom

Gost urednik:

prof. dr. sc. Davor Štimac
Predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva


 

Podlistak

Podlistak

Gerijatrijske posebnosti ustroja i funkcije nutarnjih organa – 2. dio

Zijad Duraković

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Davor Štimac [Otvoreni pristup] [PDF]

Pregledni članak

Epidemiologija kolorektalnog karcinoma

Milan Kujundžić, Marko Banić, Tomislav Bokun [Sažetak]

Pregledni članak

Klinička dijagnoza kolorektalnog karcinoma i metode probira

Miroslava Katičić [Sažetak]

Pregledni članak

Molekularna genetika karcinoma debelog crijeva

Sanja Kapitanović [Sažetak]

Pregledni članak

Endoskopska terapija kolorektalnog karcinoma

Neven Ljubičić, Vedran Tomašić [Sažetak]

Pregledni članak

Kirurško liječenje karcinoma kolona i rektuma

Marko Zelić, Koraljka Juretić-Franković, Miljenko Uravić [Sažetak]

Pregledni članak

Radioterapija kolorektalnog karcinoma

Marija Petković, Ingrid Belac-Lovasić [Sažetak]

Pregledni članak

Kemoterapija kolorektalnog karcinoma

Renata Dobrila-Dintinjana, Željka Bagić, Davor Štimac [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Kolorektalni karcinom – dijagnostika, metode probira i liječenje

[Sažetak] [PDF]

Pregledni stručni članci

Autorski pregled

25 godina transplantacije krvotvornih matičnih stanica u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

Boris Labar [Sažetak]

Autorski pregled

Osnovne etičke rasprave u hospicijskoj/ palijativnoj skrbi

Anica Jušić [Sažetak]

Autorski pregled

Suradljivost psihičkih bolesnika

Vera Folnegović-Šmalc [Sažetak]

Pregledni članak

Intenzivno liječenje statinima u akutnom koronarnom sindromu

Mario Ivanuša [Sažetak]

Stručni članak

Hepatitis A – još uvijek aktualna bolest koja se može spriječiti

Vladimir Krajinović [Sažetak]

Stručni članak

Potencijalni antitumorski učinci PPARγ

Marina Gradišer, Martina Matovinović [Sažetak]

Stručni članak

Liječenje akutnog astmatskog napadaja u djece

Vladimir Ahel, Vojko Rožmanić, Srđan Banac, Ivan Zubović [Sažetak]

Stručni članak

Postupnik za kronično liječenje astme u dječjoj dobi

Eva Verona, Dorian Tješić-Drinković, Biserka Čičak, Jadranka Kelečić, Iva Mihatov-Štefanović, Renata Vrsalović [Sažetak]

Stručni članak

Prirođena endotelna distrofija i stražnja polimorfna distrofija rožnice

Igor Petriček, Goranka Petriček [Sažetak]

Sponzorirani članak

Opservacijska studija procjene učinkovitosti esomeprazola (Nexiuma®) u liječenju simptoma gornjeg dijela probavnog sustava

Rajko Ostojić, Vera Vlahović-Palčevski, Davor Štimac, Željko Krznarić [Sažetak]

Sponzorirani članak

Sibutramin u liječenju debljine

Mate Sučić [Sažetak]

Pregledni članak

Istraživanje oralnog zdravlja starijih osoba u gradu Zagrebu – preliminarni rezultati I

Adnan Ćatović, Boris Klaić, Dragutin Komar, Ivo Baučić, Dubravka Ograjšek-Škunca, Marinka Mravak-Stipetić, Lana Bergman-Gašparić [Sažetak]

Stručni članak

Oralno zdravlje i kvaliteta života: temelj suvremenog pristupa

Nikola Petričević, Asja Čelebić, Maja Baučić Božić, Ksenija Rener-Sitar [Sažetak]

Stručni članak

Funkcijski poremećaji stomatognatog sustava

Melita Valentić-Peruzović, Goranka Prpić-Mehičić, Iva Alajbeg, Ivica Pelivan, Davor Illeš, Višnja Juroš [Sažetak]

Stručni članak

Današnje mogućnosti u implantoprotetskom liječenju

Pavel Kobler [Sažetak]

Stručni članak

Skraćeni zubni luk i mogućnosti zbrinjavanja

Maja Baučić Božić, Asja Čelebić, Ivo Baučić, Nikola Petričević [Sažetak]

Stručni članak

Implantoprotetsko zbrinjavanje nedostajućega gornjeg srednjeg sjekutića

Ivone Uhač, Zoran Kovač, Vesna Fugošić [Sažetak]

Stručni članak

Vlaknima ojačane kompozitne nadogradnje

Ivan Zajc, Denis Vojvodić [Sažetak]

Stručni članak

Kako izbjeći pogreške u izradi i terapiji keramičkim krunicama

Ketij Mehulić [Sažetak]

Autorski pregled

Endodontska terapija – jesu li materijali za punjenje korijenskog kanala implantati

Ivica Anić, Ivana Miletić [Sažetak]

Stručni članak

Temporomandibularne ozljede i poremećaji u sportu

Vjekoslav Jerolimov [Sažetak]

Autorski pregled

Optički hazard plavog svjetla fotopolimerizatora

Alena Knežević, Edmond R. Hewlett, Zrinka Tarle [Sažetak]

Stručni članak

Očitovanja paraneoplastičkih sindroma na oralnoj sluznici

Ivana Canjuga, Marinka Mravak-Stipetić [Sažetak]

Stručni članak

Probiotičke bakterije i proizvodi u prevenciji karijesa

Domagoj Glavina, Dubravka Negovetić-Vranić, Kristina Škrinjarić, Ilija Škrinjarić [Sažetak]

Stručni članak

Replantacija zuba – suvremena sredstva i postupci za prevenciju patoloških posljedica

Ilija Škrinjarić, Kristina Goršeta, Ana Škrinjarić, Dubravka Negovetić Vranić, Domagoj Glavina, Martina Majstorović [Sažetak]

Autorski pregled

Programiranje artikulatora uz pomoć elektroničkog uređaja ARCUSdigma

Davor Seifert [Sažetak]

Autorski pregled

Utjecaj stomatoloških legura na oralnu sluznicu

Božana Lončar, Marinka Mravak Stipetić [Sažetak]

Autorski pregled

Stomatitis kao nuspojava topikalne upotrebe propolisa

Vlaho Brailo, Danica Vidović Juras, Ivan Alajbeg, Vice Budimir [Sažetak]

Autorski pregled

Temporomandibularna disfunkcija i ženski spolni hormoni

Renata Gržić [Sažetak]

Autorski pregled

Terapijski laser u stomatologiji

Marinka Mravak-Stipetić, Vjekoslav Jerolimov [Sažetak]

Uvodnik

Uvodnik - Specijalni prilog: Stomatologija u 21. stoljeću

Adnan Ćatović [Otvoreni pristup] [PDF]

Razgovori

Razgovor

Dr. Axel O. Rahmel: Adekvatni organi specijalnim grupama bolesnika

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. Arie Oosterlee: Svaki peti organ iz druge zemlje članice Eurotransplanta

Lea Rukavina

Razgovor

Doc. Jasna Mesarić: Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u RH

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. Paul Bartels: Jedinstveni kriteriji za određivanje kvalitete zdravstvene zaštite - postoje li ili ne?

Lea Rukavina

Razgovor

Solvejg Kristensen: Kvaliteta ne ovisi samo o financijskim mogućnostima

Lea Rukavina

Razgovor

Prim. Hrvoje Minigo: Bez povećanja primanja nema zaštite digniteta liječnika

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. Aldo Pinchera: Probir na čvoriće u štitnjači ne, na hipotireozu obavezno!

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. Furio Pacini: Različiti pristupi u liječenju bolesnika s rakom štitnjače

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. Laszlo Hegedüs: Veliki potencijal leži u genetici i otkrivanju rizičnih čimbenika

Lea Rukavina

Razgovor

Akademik Zvonko Kusić: Problem nastaje kada se liječnici ne drže smjernica

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. dr. sc. Dragutin Komar: Znanstveno-nastavna i stručna institucija prepoznatljiva u Europi i svijetu

Dragan Bralić

Razgovor

Dr. stom. Hrvoje Pezo: Živimo u vremenu presudnom za budućnost struke

Dragan Bralić

Razgovor

Dr. sc. Većeslav Bergman: Sustav participacije - najvažniji element u budućoj reformi zdravstvenog osiguranja

Dragan Bralić

Kolumne

Kolumna

Zašto djeca trebaju učiti bioetiku

Jasminka Pavelić, Kiril Temkov [Otvoreni pristup]

Recenzije

Recenzija

„Temporomandibularni poremećaji – multidisciplinarni pristup“ - Melita Valentić-Peruzović, Vjekoslav Jerolimov i suradnici

Adnan Ćatović [Otvoreni pristup]

Novosti

Novost

Manjak testosterona u bolesnika s dijabetesom

[Sažetak]

Novost

Novost u liječenju raka pluća

[Sažetak]

Novost

Smanjeni osjet njuha prediktor Parkinsonove bolesti

[Sažetak]

Novost

Novosti o genetici shizofrenije

[Sažetak]

Novost

Dobrobit sekundarne prevencije infarkta miokarda

[Sažetak]

Novost

Centralna pretilost povećava rizik demencije

[Sažetak]

Novost

Dugačak cerviks kao prediktor carskog reza

[Sažetak]

Novost

Povišene vrijednosti mokraćne kiseline u bolesnika s dijabetesom

[Sažetak]

Novost

Nedostatak demetilaze – uzrok mentalne retardacije

[Sažetak]

Novost

Dužina telomera – moguća uporaba u populacijskim studijama

[Sažetak]

Novost

Kraniosinostoza

[Sažetak]

Novost

Prelazak virusa iz stanice u stanicu

[Sažetak]

Novost

Leđna moždina i osjet boli

[Sažetak]

Novost

Nasljedni oblik raka dojke i jajnika

[Sažetak]

Novost

Makrofagi – regulatori rezistencije na inzulin

[Sažetak]

Novost

Autofagija i zatajenje rada mišića srca

[Sažetak]