MEDIX, God. 14 Br. 75/76
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Kolorektalni karcinom

Gost urednik:
prof. dr. sc. Davor Štimac
Predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Davor Štimac 
Puni tekst | PDF

Epidemiologija kolorektalnog karcinoma
Milan Kujundžić, Marko Banić, Tomislav Bokun 
Sažetak

Klinička dijagnoza kolorektalnog karcinoma i metode probira
Miroslava Katičić 
Sažetak

Molekularna genetika karcinoma debelog crijeva
Sanja Kapitanović 
Sažetak

Endoskopska terapija kolorektalnog karcinoma
Neven Ljubičić, Vedran Tomašić 
Sažetak

Kirurško liječenje karcinoma kolona i rektuma
Marko Zelić, Koraljka Juretić-Franković, Miljenko Uravić 
Sažetak

Radioterapija kolorektalnog karcinoma
Marija Petković, Ingrid Belac-Lovasić 
Sažetak

Kemoterapija kolorektalnog karcinoma
Renata Dobrila-Dintinjana, Željka Bagić, Davor Štimac 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Kolorektalni karcinom – dijagnostika, metode probira i liječenje
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja, koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Kolorektalni karcinom – dijagnostika, metode probira i liječenje“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovati će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa 7 bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnog medicinskog usavršavanja.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Hematologija

25 godina transplantacije krvotvornih matičnih stanica u Kliničkom bolničkom centru Zagreb
Boris Labar 
Sažetak

Interna medicina

Intenzivno liječenje statinima u akutnom koronarnom sindromu
Mario Ivanuša 
Sažetak

Gastroenterologija

Opservacijska studija procjene učinkovitosti esomeprazola (Nexiuma®) u liječenju simptoma gornjeg dijela probavnog sustava
Rajko Ostojić, Vera Vlahović-Palčevski, Davor Štimac, Željko Krznarić 
Sažetak

Infektologija

Hepatitis A – još uvijek aktualna bolest koja se može spriječiti
Vladimir Krajinović 
Sažetak

Onkologija

Potencijalni antitumorski učinci PPARγ
Marina Gradišer, Martina Matovinović 
Sažetak

Interna medicina

Sibutramin u liječenju debljine
Mate Sučić 
Sažetak

Palijativna medicina

Osnovne etičke rasprave u hospicijskoj/ palijativnoj skrbi
Anica Jušić 
Sažetak

Psihijatrija

Suradljivost psihičkih bolesnika
Vera Folnegović-Šmalc 
Sažetak

Dijagnostičko-terapijski postupci u pedijatriji

Liječenje akutnog astmatskog napadaja u djece
Vladimir Ahel, Vojko Rožmanić, Srđan Banac, Ivan Zubović 
Sažetak

Dijagnostičko-terapijski postupci u pedijatriji

Postupnik za kronično liječenje astme u dječjoj dobi
Eva Verona, Dorian Tješić-Drinković, Biserka Čičak, Jadranka Kelečić, Iva Mihatov-Štefanović, Renata Vrsalović 
Sažetak

Oftalmologija

Prirođena endotelna distrofija i stražnja polimorfna distrofija rožnice
Igor Petriček, Goranka Petriček 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Uvodnik - Specijalni prilog: Stomatologija u 21. stoljeću
Adnan Ćatović 
Sažetak | PDF

Stomatologija u 21. stoljeću

Istraživanje oralnog zdravlja starijih osoba u gradu Zagrebu – preliminarni rezultati I
Adnan Ćatović, Boris Klaić, Dragutin Komar, Ivo Baučić, Dubravka Ograjšek-Škunca, Marinka Mravak-Stipetić, Lana Bergman-Gašparić 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Oralno zdravlje i kvaliteta života: temelj suvremenog pristupa
Nikola Petričević, Asja Čelebić, Maja Baučić Božić, Ksenija Rener-Sitar 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Funkcijski poremećaji stomatognatog sustava
Melita Valentić-Peruzović, Goranka Prpić-Mehičić, Iva Alajbeg, Ivica Pelivan, Davor Illeš, Višnja Juroš 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Današnje mogućnosti u implantoprotetskom liječenju
Pavel Kobler 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Skraćeni zubni luk i mogućnosti zbrinjavanja
Maja Baučić Božić, Asja Čelebić, Ivo Baučić, Nikola Petričević 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Implantoprotetsko zbrinjavanje nedostajućega gornjeg srednjeg sjekutića
Ivone Uhač, Zoran Kovač, Vesna Fugošić 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Vlaknima ojačane kompozitne nadogradnje
Ivan Zajc, Denis Vojvodić 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Kako izbjeći pogreške u izradi i terapiji keramičkim krunicama
Ketij Mehulić 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Endodontska terapija – jesu li materijali za punjenje korijenskog kanala implantati
Ivica Anić, Ivana Miletić 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Programiranje artikulatora uz pomoć elektroničkog uređaja ARCUSdigma
Davor Seifert 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Temporomandibularne ozljede i poremećaji u sportu
Vjekoslav Jerolimov 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Optički hazard plavog svjetla fotopolimerizatora
Alena Knežević, Edmond R. Hewlett, Zrinka Tarle 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Očitovanja paraneoplastičkih sindroma na oralnoj sluznici
Ivana Canjuga, Marinka Mravak-Stipetić 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Utjecaj stomatoloških legura na oralnu sluznicu
Božana Lončar, Marinka Mravak Stipetić 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Stomatitis kao nuspojava topikalne upotrebe propolisa
Vlaho Brailo, Danica Vidović Juras, Ivan Alajbeg, Vice Budimir 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Temporomandibularna disfunkcija i ženski spolni hormoni
Renata Gržić 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Probiotičke bakterije i proizvodi u prevenciji karijesa
Domagoj Glavina, Dubravka Negovetić-Vranić, Kristina Škrinjarić, Ilija Škrinjarić 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Replantacija zuba – suvremena sredstva i postupci za prevenciju patoloških posljedica
Ilija Škrinjarić, Kristina Goršeta, Ana Škrinjarić, Dubravka Negovetić Vranić, Domagoj Glavina, Martina Majstorović 
Sažetak

Stomatologija u 21. stoljeću

Terapijski laser u stomatologiji
Marinka Mravak-Stipetić, Vjekoslav Jerolimov 
Sažetak

Razgovori

Javno zdravstvo

Dr. Axel O. Rahmel: Adekvatni organi specijalnim grupama bolesnika
Lea Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Dr. Arie Oosterlee: Svaki peti organ iz druge zemlje članice Eurotransplanta
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kvaliteta u zdravstvu

Doc. Jasna Mesarić: Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u RH
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kvaliteta u zdravstvu

Dr. Paul Bartels: Jedinstveni kriteriji za određivanje kvalitete zdravstvene zaštite - postoje li ili ne?
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kvaliteta u zdravstvu

Solvejg Kristensen: Kvaliteta ne ovisi samo o financijskim mogućnostima
Lea Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Prim. Hrvoj Minigo: Bez povećanja primanja nema zaštite digniteta liječnika
Lea Rukavina 
Puni tekst

Endokrinologija / Onkologija

Prof. Aldo Pinchera: Probir na čvoriće u štitnjači ne, na hipotireozu obavezno!
Lea Rukavina 
Puni tekst

Endokrinologija / Onkologija

Prof. Furio Pacini: Različiti pristupi u liječenju bolesnika s rakom štitnjače
Lea Rukavina 
Puni tekst

Endokrinologija / Onkologija

Dr. Laszlo Hegedüs: Veliki potencijal leži u genetici i otkrivanju rizičnih čimbenika
Lea Rukavina 
Puni tekst

Onkologija

Akademik Zvonko Kusić: Problem nastaje kada se liječnici ne drže smjernica
Lea Rukavina 
Puni tekst

Stomatologija

Prof. dr. sc. Dragutin Komar: Znanstveno-nastavna i stručna institucija prepoznatljiva u Europi i svijetu
Dragan Bralić 
Puni tekst

Stomatologija

Dr. stom. Hrvoje Pezo: Živimo u vremenu presudnom za budućnost struke
Dragan Bralić 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Dr. sc. Većeslav Bergman: Sustav participacije - najvažniji element u budućoj reformi zdravstvenog osiguranja
Dragan Bralić 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Zašto djeca trebaju učiti bioetiku
Otvoren pristup

Jasminka Pavelić, Kiril Temkov 
Puni tekst

Recenzije

Podlistak

Medixova medicinska biblioteka

Gerijatrijske posebnosti ustroja i funkcije nutarnjih organa – 2. dio
Zijad Duraković 

Novosti