MEDIX, God. 25 Br. 138
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Bubrezi i zdravlje žena

Gošća urednica:
prof. dr. sc. Ingrid Prkačin, prim. dr. med.,
Klinika za unutarnje bolesti, KB Merkur,
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Ingrid Prkačin 
Puni tekst

Kronična bubrežna bolest u djece i mogućnosti prevencije
Martin Ćuk, Bernardica Valent Morić, Nives Dabo 
Sažetak

Značenje epigenetike u razvoju kronične bubrežne bolesti u žena
Ingrid Prkačin, Iva Kurjaković, Iva Bačak-Kocman, Nives Dabo 
Sažetak

Bubrežna bolest u žena
Iva Kurjaković, Ingrid Prkačin, Vesna Đermanović-Dobrota, Nives Dabo 
Sažetak

Debljina, trudnoća, arterijska hipertenzija i kronična bubrežna bolest
Josip Valetić, Lucija Bilinovac, Tina Marketin, Marko Kolić, Martina Pavletić Peršić 
Sažetak

Autoimunosne bolesti u žena
Asja Stipić Marković, Gordana Cavrić, Ingrid Prkačin 
Sažetak

Transplantacija bubrega i trudnoća
Nikolina Bašić Jukić, Lucija Bilinovac, Tina Marketin, Josip Valetić 
Sažetak

Rezistentna hipertenzija i žene
Marko Kolić, Lucija Bilinovac, Tina Marketin, Ingrid Prkačin 
Sažetak

Menopauza i kronična bubrežna bolest
Dubravka Mihaljević, Nives Dabo, Ingrid Prkačin 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Bubrezi i zdravlje žena
Otvoren pristup

I u ovome broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Bubrezi i zdravlje žena“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrjednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa 7 bodova, uz upis bodova u elektroničkom obliku.

NOVOST je da će, u cilju bodovanja kontinuirane medicinske edukacije (CME) potrebnih za obnavljanje licence, Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo, Bosna i Hrecegovina, bodovati s 5 bodova točno ispunjen test (više od 60%) objavljen u časopisu Medix. Više...

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 31. ožujka 2020. godine (rok je produljen).

 
PDF

Pregledni stručni članci

Kirurgija

Važnost kisika u terapiji liječenja kronične rane
Robert Roher 
Sažetak

Obiteljska medicina

Bolesnik s kroničnom bolešću bubrega u ordinaciji liječnika obiteljske medicine
Dijana Ramić Severinac 
Sažetak

Interna medicina

Dabigatran – NOAK na čelu nove generacije antikoagulansa
Darko Počanić 
Sažetak

Preventivna i socijalna pedijatrija

Gorski kotar – prijatelj djece: „Goranski paneli o djeci“
Josip Grgurić, Dubravka Ortynski, Lovro Bauer 
Sažetak

Oftalmologija

Keratokonus – dijagnostika i liječenje
Dina Lešin Gaćina, Sonja Jandroković, Igor Petriček, Ivan Škegro, Maja Bakula 
Sažetak

Kardiologija

Korak naprijed u liječenju tromboze povezane sa zloćudnom bolešću
Majda Vrkić Kirhmajer 
Sažetak

Stomatologija

Temporomandibularni poremećaji
Iva Alajbeg, Ema Vrbanović 
Sažetak

Razgovori

Interna medicina

Prof. dr. sc. Reuven Zimlichman: Farmakološka terapija i promjena životnih navika u liječenju hipertenzije
Otvoren pristup

Ana Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo / Infektologija

Prof. dr. sc. Goran Tešović: Novosti o cijepljenju u Hrvatskoj
Otvoren pristup

Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Publicistika

Sigmund Freud – Tumačenje snova
Dragan Jurak 

Farmakologija

IX. hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem
Melita Šalković-Petrišić 

Endokrinologija

55. godišnji sastanak Europskog dijabetološkog društva u Barceloni
Otvoren pristup

Jelena Andrić 
Puni tekst

Interna medicina

XXIX. kongres mediteranske lige za angiologiju i vaskularnu kirurgiju
Otvoren pristup

Ivan Cvjetko 
Puni tekst

Javno zdravstvo

122. kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske
 

Nefrologija

Hemodijaliza i transplantacija bubrega u Japanu
Otvoren pristup

Draško Pavlović 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti