MEDIX, God. 22 Br. 119/120
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Palijativna medicina i palijativna skrb

Gošće urednice:
doc. dr. sc. Marijana Braš, dr. med.
Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu HLZ-a

Vlasta Vučevac, dr. med.
Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Marijana Braš, Vlasta Vučevac 
Puni tekst | PDF

Osnovni pojmovi o palijativnoj medicini i palijativnoj skrbi
Marijana Braš, Veljko Đorđević, Branka Kandić-Splavski, Vlasta Vučevac 
Sažetak

Multidisciplinarni tim u palijativnoj skrbi
Lovorka Brajković, Jadranka Pavić, Štefanija Ozimec Vulinec, Irena Grahovac, Olivera Grgić, Nada Kraljević, Mijo Nikić 
Sažetak

Palijativna skrb u Istarskoj županiji – mobilni specijalistički palijativni tim
Julijana Franinović Marković, Ante Ivančić, Diego Brumini, Ivo Povrzanović, Tomislav Peharda, Roberta Katačić, Sonja Grozić Živolić 
Sažetak

Zbrinjavanje najčešćih simptoma u palijativnoj medicini
Davor Miličić, Petar Kes, Antonio Juretić, Matija Rimac, Ana Planinc-Peraica, Latinka Basara, Miroslav Samaržija, Livia Puljak, Gordana Štirjan Marković, Ana Ljubas, Mirna Vrček, Alenka Sirovec, Cvijeta Mitić, Marijana Braš 
Sažetak

Liječenje boli u palijativnoj medicini
Marijana Braš, Antonio Juretić, Branka Kandić-Splavski, Mato Devčić, Marijana Persoli-Gudelj 
Sažetak

Klinička prehrana u potpornom liječenju zloćudne bolesti
Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić 
Sažetak

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj medicini
Marijana Braš, Veljko Đorđević, Robert Marinić, Branka Kandić-Splavski, Igor Filipčić, Sanja Devčić 
Sažetak

Komunikacija i komunikacijske vještine u palijativnoj medicini
Marijana Braš, Veljko Đorđević, Lovorka Brajković, Ana Planinc-Peraica, Ranko Stevanović 
Sažetak

Uloga obiteljskoga liječnika u zbrinjavanju palijativnog bolesnika
Tanja Pekez Pavliško, Ines Balint 
Sažetak

Palijativna skrb u pedijatriji
Diana Butković, Jasminka Stepan Giljević 
Sažetak

Palijativna skrb o neurološkim bolesnicima
Nataša Klepac, Lana Maljković, Vlasta Vučevac 
Sažetak

Palijativna skrb o oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija
Marija Kušan Jukić, Ninoslav Mimica 
Sažetak

Umjetnost u palijativnoj skrbi
Marijana Braš, Veljko Đorđević, Mladen Janjanin, Peruško Bogdanić, Robert Šimrak, Josip Baće, Borna Baletić, Dalibor Cikojević 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Palijativna medicina i palijativna skrb
Otvoren pristup

I u ovome broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Palijativna medicina i palijativna skrb“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja, uz upis bodova u elektroničkom obliku.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Obiteljska medicina

Palijativna skrb u obiteljskoj medicini
Milica Katić, Biserka Bergman-Marković, Nevenka Vinter Repalust 
Sažetak

Gastroenterologija

Perkutana endoskopska gastrostoma u palijativnoj skrbi
Vedran Tomašić, Ivan Lerotić 
Sažetak

Kardiologija

Lipitenzija – novi terapijski pristup?
Jasmina Ćatić 
Sažetak

Infektologija

Vrhunac epidemije gripe u Hrvatskoj – ožujak 2016. godine
Vladimir Draženović, Andreja Barišin 
Sažetak

Kardiologija

Rivaroksaban – povjerenje kroz kliničku praksu
Krešimir Štambuk 
Sažetak

Ginekologija

Laparoskopska histerektomija – gdje smo nakon skoro 27 godina
Miroslav Kopjar 
Sažetak

Sestrinstvo

Usporedba organizacije sestrinske skrbi u Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unije
Milica Tikvić 
Sažetak

Stomatologija

Regeneracija koštanog i mekog tkiva primjenom PRGF-Endoret tehnologije – prikaz slučaja
Nena Matulić, Đino Tafra, Jana Barić, Dragana Gabrić 
Sažetak

Stomatologija

Primjena lokalnih anestetika u pedodonciji
Željko Verzak, Iva Oreški, Ivana Pavlović, Vesna Erika Modrić, Zoran Karlović, Monika Brcković 
Sažetak

Razgovori

Rinologija

Prof. dr. sc. Tomislav Baudoin: Sadašnjost i budućnost rinologije
Otvoren pristup

Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Javno zdravstvo

Doprinos „Medixa“ razvoju palijativne medicine
Maša Bulajić, Dragan Bralić 
Puni tekst

Palijativna medicina i palijativna skrb

Uspostava sustava palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj
Vlasta Vučevac, Julijana Franinović- Marković, Željko Krznarić, Marijana Braš 
Puni tekst

Palijativna medicina

Palijativni tim Specijalne bolnice Sveti Rafael Strmac
Maristela Šakić, Marijana Bogadi, Danijel Tadić, Luca Marković, Antonija Pejaković, Marija Delaš, Rebeka Prpić, Olivera Grgić, Marija Babić, Robert Mackuljak 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Morfij
Amir Muzur 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti