MEDIX, God. 21 Br. 118
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Nove spoznaje u korektivnoj dermatologiji

Gošće urednice:
prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić, dr. med.
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
prim. Sanja Gregurić, dr. med.
Specijalistička dermatovenerološka ordinacija, Zagreb


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Jasna Lipozenčić, Sanja Gregurić 
Puni tekst | PDF

Suvremeni korektivni zahvati u dermatologiji
Jasna Lipozenčić, Zrinka Bukvić-Mokos 
Sažetak

Kronološko starenje kože i photoaging
Aleksandra Basta-Juzbašić 
Sažetak

Farmakološki aspekti primjene korektivnih pripravaka u zahvatima na koži
Petra Turčić 
Sažetak

Potreba psihološke podrške prije odabira korektivnog zahvata – prikaz slučaja
Vesna Vidović 
Sažetak

Komplikacije korektivnih zahvata
Ružica Jurakić Tončić, Jasna Lipozenčić, Dinko Tončić 
Sažetak

Primjena plazme bogate trombocitima u dermatovenerologiji
Zrinjka Paštar, Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić 
Sažetak

Mjesto dermatokirurgije u korektivnoj medicini
Mirna Šitum, Tomislav Duvančić 
Sažetak

Primjena intense puls svjetla, indikacije i učinci
Sanja Gregurić 
Sažetak

Liposomi u korektivnoj dermatologiji
Željka Vanić 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Nove spoznaje u korektivnoj dermatologiji
Otvoren pristup

I u ovome broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Nove spoznaje u korektivnoj dermatologiji“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Kardiologija

Idarucizumab (Praxbind) – Revolucija u zbrinjavanju krvarenja u bolesnika liječenih dabigatranom
Daniel Lovrić 
Sažetak

Infekrologija

MERS (Middle East Respiratory Syndrome) – infekcija koronavirusom: Nova globalna prijetnja
Vladimir Krajinović 
Sažetak

Interna medicina

Fiksna kombinacija bazirana na perindoprilu i amlodipinu u liječenju arterijske hipertenzije – prikaz slučaja
Josipa Radić 
Sažetak

Stomatologija

Hitna stanja u stomatološkoj ordinaciji
Željko Verzak, Ivana Pavlović, Anja Petković, Ivona Oreč, Pjetra Karlović, Monika Brcković, Vesna-Erika Modrić 
Sažetak

Razgovori

Endokrinologija

Prof. dr. sc. Antonio Ceriello: Kako smanjiti kardiovaskularne komplikacije u oboljelih od šećerne bolesti
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Onkologija

Prof. dr. sc. Sanjiv S. Agarwala: Nova nada za bolesnike oboljele od metastatskog melanoma
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Infektologija

Simpozij „Aktualne teme iz područja virusnih hepatitisa“
Otvoren pristup

Adriana Vince 
Puni tekst

Ginekologija

Novosti u liječenju mioma
Otvoren pristup

Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Endokrinologija

77. dani dijabetologa u Splitu: Edukacija bolesnika – ključ pravovremene dijagnostike i liječenja šećerne bolesti
Otvoren pristup

Slaven Kokić 
Puni tekst

Molekularna medicina

Dezmosomi i bolesti
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Lujza
Amir Muzur 
Puni tekst

Stručna događanja

Sponzorirane reportaže

Novosti