MEDIX, God. 20 Br. 109/110
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Respiratorna medicina

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Miroslav Samaržija, dr. med.
doc. dr. sc. Marko Jakopović, dr. med.
Klinika za plućne bolesti „Jordanovac“,
Klinički bolnički centar Zagreb i Medicinski fakultet u Zagrebu


Uvodnik
Otvoren pristup

Miroslav Samaržija, Marko Jakopović 
Puni tekst | PDF

Bronhoskopija u bolesnika s plućnim karcinomom
Ladislav Pavlović, Nabil Chalfe 
Sažetak

Suvremeni kirurški pristup liječenju oboljelih od karcinoma pluća nemalih stanica
Janevski Zoran, Zoran Slobodnjak, Dinko Stančić-Rokotov 
Sažetak

Ciljana terapija karcinoma pluća
Sonja Badovinac, Marta Koršić, Branka Čučević, Mihovil Roglić, Marko Jakopović, Miroslav Samaržija 
Sažetak

Liječenje astme
Ana Hećimović, Tatjana Peroš-Golubičić 
Sažetak

Teška astma u djece
Neda Aberle 
Sažetak

Alergen-specifična imunoterapija u liječenju astme i alergijskog rinitisa
Neda Aberle 
Sažetak

Rano prepoznavanje i dijagnoza kronične opstruktivne plućne bolesti
Andrea Vukić Dugac, Miroslav Samaržija 
Sažetak

Liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti
Marta Koršić, Sonja Badovinac, Mihovil Roglić, Branka Čučević 
Sažetak

Dugotrajna terapija kisikom
Blaženka Barišić, Marko Jakopović 
Sažetak

Opstruktivna apneja u spavanju
Hrvoje Puretić, Gordana Pavliša, Miroslav Samaržija 
Sažetak

Izvanbolničke pneumonije
Jelena Ostojić 
Sažetak

Tuberkuloza u doba biološke terapije
Denis Baričević, Sanja Popović-Grle, Neven Rakušić, Zagorka Boras 
Sažetak

Plućna arterijska hipertenzija – patofiziologija, dijagnostika i liječenje
Ervin Žuljević, Marko Jakopović 
Sažetak

Transplantacija pluća
Gzim Redžepi, Marko Jakopović, Miroslav Samaržija 
Sažetak

Psihološka potpora bolesnicima s plućnim bolestima
Latinka Basara Toromanović, Tajana Jalušić Glunčić 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Respiratorna medicina
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Respiratorna medicina“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Pulmologija

Poboljšanje kvalitete života u bolesnika s KOPB-om liječenih tiotropijem
Sanda Škrinjarić-Cincar 
Sažetak

Endokrinologija

Jesu li uobičajeni prehrambeni standardi za makronutrijente odgovarajući i za dijabetičare?
Saša Magaš 
Sažetak

Oftalmologija

Upale oka pri nošenju mekih kontaktnih leća – hipoksija rožnice, disfunkcija suznoga filma (suho oko) i mehanička iritacija
Igor Petriček, Sonja Jandroković, Mirna Kliček, Sania Vidas, Danijela Mrazovac 
Sažetak

Ginekologija

Neinvazivno prenatalno testiranje na kromosomopatije
Maja Barbalić, Erden Radončić 
Sažetak

Medicinska informatika

Lakovjernost ili preposlušno praćenje predavačevih instrukcija (otkrivanje zaporke)
Krešimir Šolić, Kristina Kralik, Vesna Ilakovac, Krešimir Nenadić 
Sažetak

Stomatologija

Ljestvice za procjenu oralnoga mukozitisa
Božana Lončar Brzak, Marinka Mravak Stipetić 
Sažetak

Stomatologija

No-prep ljuskice – poštedna estetska terapija tvrdih zubnih tkiva u fronti
Nina Farkaš, Juraj Brozović, Božidar Pavelić, Aida Šabant 
Sažetak

Razgovori

Dies Academicus

Prof. dr. sc. Ivan Đikić: Budućnost istraživanja tumora
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Medicina usmjerena prema osobi

Prof. dr. sc. James Appleyard: Cilj medicine usmjerene osobi
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Medicina usmjerena prema osobi

Prof. dr. sc. Claude Robert Cloninger: Može li se promijeniti osobnost?
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Javno zdravstvo

Prevencija kardiovaskularnih bolesti
Verica Kralj 
Puni tekst

Endokrinologija

73. dani dijabetologa – predijabetes, hipoglikemija i gestacijski dijabetes
Višnja Kokić 
Puni tekst

Ginekološka endokrinologija

IX. kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Osnivačka skupština Inicijative za klinička ispitivanja
Maša Bulajić 
Puni tekst

Molekularna medicina

Helicobacter pylori: infekcija, genetika, liječenje
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Mišljenje pacijenta je važno: pacijenti trebaju odlučivati o svojem liječenju zajedno s liječnicima
Ivančica Pavličević, Silvana Simi 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Frenologija
Amir Muzur 
Puni tekst

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti