MEDIX, God. 18 Br. 100
«   »

Narudžba broja

Editorijal

Medix - prvih 100 brojeva
Otvoren pristup

Maša Bulajić 
PDF

Tema broja

Hematologija i transfuzijska medicina – nove spoznaje u dijagnostici i liječenju 

Gošća urednica:
prof. dr. sc. Ana Planinc-Peraica
Zavod za hematologiju, Klinika za unutarnje bolesti KB-a Merkur, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Ana Planinc - Peraica 
Puni tekst | PDF

Klasični Hodgkinov limfom: temeljni principi dijagnostike i liječenja
Slobodanka Ostojić Kolonić, Vibor Milunović 
Sažetak

Dijagnostika i liječenje ne-Hodgkinovih limfoma
Igor Aurer 
Sažetak

Kronična limfocitna leukemija
Vlatko Pejša, Željko Prka 
Sažetak

Kronična mijeloična leukemija
Ana Planinc-Peraica, Inga Mandac Rogulj 
Sažetak

Maligni limfomi u djece
Josip Konja, Ljubica Rajić, Ranka Femenić, Ernest Bilić, Blanka Glavaš, Mirna Aničić 
Sažetak

Novosti u dijagnostici i liječenju leukemija u djece
Josip Konja, Mirna Aničić, Iskra Petković, Blanka Glavaš, Melita Nakić, Ružica Lasan, Drago Batinić, Ika Kardum 
Sažetak

Potporno liječenje bolesnika s hematološkim neoplazmama
Njetočka Gredelj Šimec, Ana Planinc-Peraica 
Sažetak

Trombofilija i trudnoća
Dražen Pulanić 
Sažetak

Novosti u proizvodnji krvnih pripravaka
Maja Strauss Patko 
Sažetak

Sustavni nadzor transfuzijskoga liječenja – hemovigilancija
Dorotea Šarlija, Ružica Štimac 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Hematologija i transfuzijska medicina – nove spoznaje u dijagnostici i liječenju
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Hematologija i transfuzijska medicina – nove spoznaje u dijagnostici i liječenju“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja. 

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 31. listopada 2012. godine 

 
PDF

Pregledni stručni članci

Temeljne medicinske znanosti

Evaluacija morfološki utvrđenog apoptotičkog indeksa
Mladen Belicza 
Sažetak

Radiologija

Problemi i izazovi u radiološkoj dijagnostici debelih bolesnika
Ranka Štern-Padovan, Vice Šunjara 
Sažetak

Onkologija

Novosti u onkološkom liječenju
Eduard Vrdoljak, Lidija Bošković, Branka Petrić Miše, Tihana Boraska Jelavić, Jelena Viculin, Ante Strikić, Marija Ban 
Sažetak

Hematologija i transfuzijska medicina

Napredak u liječenju multiploga mijeloma
Damir Nemet 
Sažetak

Dijetetika

Prehrana kod disfagije
Darija Vranešić Bender, Željko Krznarić, Ivana Rupčić 
Sažetak

Infektologija

Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom
Vladimir Krajinović, Lidija Cvetko Krajinović 
Sažetak

Ginekologija

NaPro tehnologija i Fertility Care metoda u liječenju neplodnosti
Boris Ujević, Ivana Erceg Ivkošić, Oliver Vasilj 
Sažetak

Obiteljska medicina

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) – dijagnostika i liječenje u obiteljskoj medicini
Davorka Vrdoljak 
Sažetak

Dermatovenerologija

Timerosal i kontaktni dermatitis
Višnja Milavec-Puretić, Matija Majić 
Sažetak

Oftalmologija

Laserska korekcija refrakcijskih pogrešaka oka
Marija Antičić 
Sažetak

Medicinska informatika

Utjecaj ponašanja korisnika na razinu informacijske sigurnosti
Krešimir Šolić, Vesna Ilakovac, Damir Šebo, Franjo Jović 
Sažetak

Psihijatrija

Shizofrenija u populaciji Hrvatske
Vera Folnegović Šmalc, Zdenko Folnegović 
Sažetak

Stomatologija

WaveOne – novi pristup – nove mogućnosti
Juraj Brozović, Božidar Pavelić 
Sažetak

Stomatologija

Implantoprotetička nadoknada gornjega prvog molara u semicirkularnom mostu
Miroslav Hrelja, Adnan Ćatović, Dragutin Komar, Danijel Komar 
Sažetak

Razgovori

Hematologija i transfuzijska medicina

Dr. sc. Antonija Balenović: Kada slati bolesnika i što očekivati od PET/CT-a
Otvoren pristup

Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Hematologija i transfuzijska medicina

Dr. Maura Brugiatelli: Leukemije i limfomi - crtice iz up to date prakse
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Osvrti

Onkološka kirurgija

Rak glave i vrata – javnozdravstveni problem o kojem se uglavnom šuti
Ivica Lukšić 
Puni tekst

Molekularna medicina

Otkrivene dvije nove krvne grupe
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Kardiologija

E-kardiologija – pogled u svjetliju i sofisticiranu budućnost
Goran Krstačić, Mario Ivanuša 
Puni tekst

Psihijatrija u zajednici

Mentalno zdravlje za sve: dobra politika, bolja praksa i bolji ishodi
Desmond Maurer, Melita Murko, Dženita Hrelja Hasečić 
Puni tekst

Psihijatrija

Alpe-Jadran konferencija o alkoholizmu i Hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima
Danijel Buljan, Zoran Zoričić, Slavko Sakoman, Srđan Marušić 
Puni tekst

Transfuzijska medicina

Davalaštvo krvi u Republici Hrvatskoj
Irena Jukić, Ivanka Mihaljević, Čedomir Maglov 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Proljeće bioetike – bioetika u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi
Otvoren pristup

Hrvoje Jurić 
Puni tekst

Mali leksikon povijesti medicine

Apaurin
Otvoren pristup

Amir Muzur 
Puni tekst

Pozitivna psihologija

Brak i sreća
Otvoren pristup

Dubravka Miljković 
Puni tekst

Stručna događanja

Novosti