Medikamentozno liječenje superiorno minimalno invazivnom zahvatu kod intrakranijalne arterijske stenoze

Perkutana transluminalna angioplastika i stentiranje (PTAS) zahvat je uobičajen u slučajevima intrakranijalne arterijske stenoze. Američki NIH (National Institute of Health) je u studiji SAMMPRIS pokušao utvrditi učinkovitost zahvata u odnosu na agresivno medikamentozno liječenje te se došlo do možda neočekivanih rezultata (Chimowitz i sur, NEJM). U studiju su uključeni bolesnici koji su preživjeli tranzitornu ishemijsku ataku (TIA) ili moždani inzult kao posljedicu 70-99% suženja intrakranijalne arterije te su liječeni agresivnim medikamentoznim liječenjem ili agresivnim medikamentoznim liječenjem uz PTAS. U konačnici, randomizacija bolesnika je prekinuta nakon 451. bolesnika zato što je incidencija recidivnog inzulta ili smrti u razdoblju od 30 dana iznosila 14,7% za grupu bolesnika liječenih s PTAS u odnosu na 5,8% u grupi liječenoj medikamentoznom terapijom.

Ipak, u obzir treba uzeti činjenice da su iz studije isključeni bolesnici sa stenozom na dužem odsječku koji bi najviše profitirali ugradnjom stenta, kako je većina bolesnika imala stenoze u malim, stentiranju teže dostupnim arterijama te kako je uobičajeno da je komplikacija u 30-dnevnom razdoblju veća za invazivni zahvat. Stoga rezultate ne treba smatrati poraznima za minimalno invazivne zahvate već samo korak bliže odabiru primjerene indikacije.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 17 Br. 94/95