Matične stanice imunokompetentnih T-stanica s memorijom

Mehanizam imunološke memorije još uvijek nije potpuno poznat. Istraživači već desetak godina pokušavaju dokazati hipotezu da imunološka memorija potječe od imunosnih stanica koje sliče matičnim stanicama. No, sve do sada bez uspjeha.

U časopisu Immunity (DOI: 10.1016/j.immuni.2014.05.018) skupina autora opisala je pokuse kojima su dokazali spomenutu hipotezu. Pratili su sudbinu individualnih limfocita T i njihovih potomaka kroz nekoliko generacija. Prvo su izolirali populaciju T-killer limfocita, a potom su unutar njih identificirali postojanje specifičnih imunosnih stanica koje su nazvali central memory T cells. To su multipotentne stanice koje posjeduju sva obilježja matičnih stanica odraslih tkiva – sposobnost neograničenog samoobnavljanja i diferencijacije u različite tipove imunosnih stanica. Ovi nalazi pokazuju da bi se specifična imunost u imunokompromitiranih osoba mogla obnoviti malim brojem ovih stanica.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 112