Masne stanice – regulatori imunoloških reakcija

 

Prirodni mehanizmi koji ograničavaju jačinu i trajanje prirođenog i stečenog imunološkog odgovora na antigene iz okoline još nisu posve razjašnjeni. Jačinu i trajanje imunološke reakcije kontrolira dijelom protuupalni citokin interleukin 10 (IL-10) inhibiranjem stvaranja proupalnih citokina i kemotaktičkih čimbenika za granulocite i limfocite T. IL-10 izlučuju makrofagi, limfociti B, pomoćnički limfociti T-tipa 2, regulatorni limfociti T, keratinociti, ali i masne stanice. Iako značenje masnih stanica kao izvora IL-10 nije poznato, nalazi pokazuju da masne stanice, osim proupalne, mogu imati i imunoregulatornu funkciju. U prilog potonjem govore i nalazi Michele Grimbaldestoma i suradnika (Nat Immunol 8:1098, 2007). Dosad je bilo poznato da za vrijeme alergijskog kontaktnog dermatitisa uzrokovanog otrovom iz hrasta ili bršljana, odnosno kroničnog izlaganja niskim dozama ultraljubičastog B-zračenja (UVB) masne stanice stvaraju proupalni citokin koji pojačava imunološku reakciju. Međutim, spomenuti su autori pokazali da masne stanice mogu i ograničiti imunološku reakciju i patološke procese povezane s njom, uključujući i infiltraciju limfocita, hiperplaziju i nekrozu kože. Naime, stvaranjem IL-10 masne stanice potiču protuupalni i imunosupresivni učinak. Ovo je posve nova spoznaja o masnim stanicama i njihovoj ulozi za vrijeme imunoloških reakcija. Možda bi se aktivnošću masnih stanica, tj. stvaranjem IL-10, moglo manipulirati terapeutski tako da se smanji upalni odgovor i spriječi oštećenje tkiva.

Protuuplani citokini, između ostalih i IL-10, kontroliraju jačinu i trajanje imunološke reakcije. Osim stanica imunološkog sustava i masne stanice izlučuju IL-10, što znači da mogu ograničiti imunološku reakciju i patološke procese povezane s njom

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 74