MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Novost  •  Obiteljska medicina HR ENG

Longitudinalno istraživanje utjecaja dijabetesa tipa 2 na mentalno zdravlje, kvalitetu života i društvene kontakte

 

 
Dijabetes tipa 2 bolest je koja zahtijeva kompleksan pristup upravljanju bolesti, uključujući i promjene životnog stila i farmakoterapiju. Utjecaj dijabetesa tipa 2 na mentalno zdravlje i kvalitetu života već je bio istraživan, no ta su istraživanja većinom bila dizajnirana kao presječna pa bi donošenje zaključaka o uzročnoposljedičnim odnosima moglo biti dvojbene pouzdanosti. Pojedine metaanalize upućivale su na malen rizik, povećan rizik za razvoj depresije, odsustvo promjena u mentalnom statusu ili čak na depresiju kao mogući uzrok dijabetesa tipa 2. 
 
Autori Feng i Astell-Burth u jednom od recentnih on-line izdanja British Medical Journala objavljuju rezultate istraživanja u svezi ispitivanja negativnog utjecaja dijabetesa tipa 2 na mentalno stanje, kvalitetu života i društvene kontakte bolesnika. Longitudinalni podaci prikupljeni su za 26.344 ispitanika koji se nisu izjasnili da imaju dijabetes tipa 2 na početku istraživanja. Umjeren porast u izgledima za psihološki distres povezan s dijabetesom tipa 2 nije bio statistički značajan, ali je dijagnoza dijabetesa tipa 2 bila povezana s peterostrukim porastom šanse da će sudionici prijaviti značajan pad kvalitete, tzv. osiromašenje života. Dijabetes tipa 2 bio je povezan i sa skraćivanjem vremena koje se provodi s prijateljima i obitelji, rjeđim telefonskim kontaktima, lošijim društvenim životom i manjim brojem osoba izvan vlastitog kućanstva na koje pacijenti mogu računati. 
 
Autori istraživanja zaključuju da dijabetes tipa 2 može imati važan utjecaj na kvalitetu života i društvene kontakte, što pak za posljedicu može imati negativan utjecaj na mentalno zdravlje i upravljanje bolešću na dulji rok. Odsustvo neposrednog učinka pokazatelja psihološkog distresa ukazuje da liječnici obiteljske medicine trebaju pratiti druge pokazatelje mentalnog zdravlja, kvalitete života i moguće društvene izolacije u svrhu podupiranja optimalnog upravljanja dijabetesom tipa 2. 

GULIVER IMAGE / GETTY IMAGES

Dijabetes može imati utjecaj na društvene kontakte i mentalno zdravlje