MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Ljestvice za procjenu oralnoga mukozitisaScales for the assessment of oral mucositis

Božana Lončar Brzak, Marinka Mravak Stipetić

Oralni je mukozitis upala sluznice usta i ždrijela, a nastaje kao komplikacija kemoterapije i radioterapije. Zbog oštećenja sluznice, mukozitis dovodi do povećane opasnosti od lokalne i sustavne infekcije, narušava funkciju usne šupljine i ždrijela, pogoršava kvalitetu života te je često ograničavajući čimbenik u doziranju zračenja, provođenju terapije i brzini liječenja bolesnika. Dosad je objavljen velik broj ljestvica za procjenu mukozitisa, koje se mogu podijeliti u dvije skupine: opće ljestvice i ljestvice koje uključuju više varijabli, no svaka od njih ima svoje prednosti i nedostatke. Prilikom odabira ljestvice za procjenjivanje mukozitisa bitno je znati u koje će se svrhe primjenjivati. Različite ljestvice međusobno imaju visok stupanj korelacije i može se reći da je svaka za sebe točan alat za procjenu mukozitisa, no s obzirom na velike sličnosti među pojedinim ljestvicama, učinkovitije bi bilo uskladiti ljestvice međusobno, prema namjeni za koju se primjenjuju. U ovome radu prikazane su najčešće ljestvice koje se primjenjuju u kliničkoj praksi.

Ključne riječi:
ljestvice za procjenu mukozitisa; oralni mukozitis

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 109/110

Oral mucositis is an inflammation of the oral mucosa and throat, and occurs as a complication of chemotherapy and radiotherapy. Due to mucosal lesions, mucositis leads to an increased risk of local and systemic infections, impairs the function of the oral cavity and pharynx, deteriorates quality of life and is often a limiting factor in radiation dosing, therapy implementation and speed of treating patients. So far, a large number of scales for the assessment of mucositis have been published, which can be divided into two groups: general scales and scales that include multiple variables, but each has its advantages and disadvantages. When choosing a scale for assessing mucositis it is important to know what the scale is attempting to measure. There is a high degree of correlation between different scales, and it can be said that each is an accurate tool in assessing mucositis, but given the great similarities between the individual scales it would be more efficient to coordinate the scales according to the purpose for which they are applied. In this paper, the most common scales used in clinical practice are presented.

Key words:
oral mucositis; scales for the assessment of mucositis