MEDIX, God. 20 Br. 113/114  •  Novost  •  Gastroenterologija HR ENG

Liječenje Crohnove bolesti nakon resekcije crijeva: randomizirana studija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 113/114