MEDIX, God. 14 Br. 74  •  Stručni članak  •  Interna medicina HR ENG

Kronična bubrežna bolest: definicija i klasifikacijaChronic kidney disease: definition and clasification

Draško Pavlović, Nikola Pavlović, Ana Bačeković

Kronična bubrežna bolest (KBB) jedan je od najvećih javnozdravstvenih problema razvijenih zemalja. U zadnjim godinama provedeno je više epidemioloških ispitivanja na osnovi kojih se može zaključiti kako 10% posto odraslog stanovništva u razvijenim zemljama svijeta ima kroničnu bubrežnu bolest. U osoba s KBB povećan je rizik patoloških promjena na mnogim organima, posebno kardiovaskularnom sustavu. Zbog toga mnogi bolesnici umiru i prije terminalne faze kroničnog zatajenja bubrega (KBZ). Iako je KBB moguće otkriti jednostavnim i jeftinim laboratorijskim pretragama, često se otkriva kasno kada je mnogo teže zaustaviti ili usporiti napredovanje bubrežne bolesti te spriječiti brojne komplikacije. Cilj rada je upoznati širi krug liječnika s novom definicijom i klasifikacijom KBB.

Ključne riječi:
kronična bubrežna bolest, definicija, klasifikacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 74

Chronic kidney disease (CKD) is one of the biggest public health problems in developed countries. In recent years several epidemiological studies have been carried out on the basis of which it can be concluded that 10% of the adult population in developed countries have CKD. A patients with CKD has an increased risk of pathological changes to many organs, especially of the cardio-vascular system. Because of this, many patients die even before the end stage renal disease. Although it is possible to detect CKD with simple, inexpensive laboratory tests, it is often detected too late, when it is much more difficult to halt or slow the spread of the disease, and to prevent its numerous complications. The goal of the article is to acquaint a wide circle of physicians with a new definition and classification of CKD. 

Key words:
chronic kidney disease, definition, clasification