MEDIX, God. 14 Br. 78  •  Recenzija  •  Reumatologija HR ENG

Simeon Grazio, Danijel Buljan, i suradnici:
"Križobolja"

Božidar Ćurković


Izdavač: Naklada Slap, Zagreb
Godina izdanja: 2009.
Format: 175×245 mm ; uvez: tvrdi, dvobojni tisak
Opseg: 504 stranice, 27 tablica, 112 slika,

 
 
 

Križobolja je i dan-danas enigma koja opterećuje i pojedinca i zajednicu. Ima visoku pojavnost (prema nekim podacima čak do 80% ljudi tijekom života ima barem jedan napadaj križobolje), često recidivira, a prelazak u kroničnu križobolju povezan je sa značajnom onesposobljenošću. Najčešći je uzrok ograničenja aktivnosti u dobi do 45 godina, pa je velik socijalno-medicinski, a u konačnici i ekonomski problem. Pristup pacijentu s križoboljom posljednjih se dvadesetak godina stubokom promijenio. Od isključivo somatskog stajališta, uključeni su psihološki i socijalni aspekti, a nasuprot stavu da treba ležati, pacijentu se preporučuje da mirovanje maksimalno izbjegava i ograniči na najviše 2-3 dana jer su kliničke studije pokazale da je tako oporavak brži.

Fizijatar-reumatolog prof. dr. sc. Simeon Grazio i psihijatar prof. dr. sc. Danijel Buljan s grupom suradnika prihvatili su se ozbiljnog i odgovornog zadatka pišući knjigu o križobolji. Ozbiljnog i odgovornog zbog niza poteškoća već pri definiranju križobolje, razumijevanju etiopatogeneze, racionalnosti dijagnostičkih postupaka, odabiru načina liječenja i procjene učinka. Zadatak je izuzetno težak i zato što je križobolja bremenita isprepletenim somatskim i psihičkim/ psihološkim čimbenicima oko kojih ni danas nema potpunog suglasja. Da bi rezultat bio relevantan, traženi su i analizirani podaci temeljeni na dokazima, koji nisu uvijek dostupni, a i kad jesu, poteškoće su u njihovoj nepristranosti i interpretaciji. Unatoč postojanju brojnih i novih dijagnostičkih metoda, u najvećeg broja pacijenata ne može se sa sigurnošću utvrditi uzrok križobolje, a unatoč novim modelima procjene ishoda, ne može se uvijek egzaktno evaluirati učinke brojnih terapijskih postupaka (nefarmakoloških, farmakoloških i operacijskih).

Autori i suradnici su u ovom opsežnom djelu od 504 stranice (33 poglavlja, 112 slika i 27 tablica) prvi put u nas pregledno obuhvatili sve relevantne probleme križobolje – epidemiologiju, etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku, liječenje, prevenciju i radnu sposobnost sa somatskog i psihološkog/psihijatrijskog pogleda.

Tom zahtjevnom zadatku donekle su različito odgovorili, pa poglavlja nisu posve ujednačena opsegom u odnosu na značenje svakog pojedinog, ali to u konačnici ne umanjuje vrijednost knjige jer su autori pokazali poznavanje problematike i iznjedrili vrijedno edukacijskoznanstveno štivo. Knjiga je rezultat znanja i iskustva stručnjaka iz različitih područja medicine koji se bave liječenjem pacijenata s križoboljom, a većina autora je objavila više stručnih i znanstvenih radova iz područja kroničnih bolnih poremećaja, uključujući i križobolju.

Knjiga je namijenjena širem krugu čitatelja, stručnjaka koje se bave problematikom križobolje, primarno liječnicima, kao što su fizijatri, reumatolozi, neurolozi, psihijatri, radiolozi, neurokirurzi i kirurzi, te liječnici obiteljske medicine, ali će biti korisno štivo i za širok spektar drugih stručnjaka kao što su fizioterapeuti, radni terapeuti, medicinske sestre i dr. U knjizi su ponuđeni i brojni praktični savjeti, koji će pomoći kliničarima u svakodnevnom radu s pacijentima koji imaju križobolju, ali knjiga može poslužiti i kao polazište za istraživanja. Vjerujem da će ovo djelo, kao referentno štivo u području križobolje, naći put do svih onih koji skrbe za pacijente s križoboljom.