MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Osvrt na stručno događanje  •  Medicinska informatika HR ENG

Konferencija o medicinskim informacijama – MICC 2016: „Intelektualno vlasništvo u biomedicini“

Ivana Majer, Marijan Šember

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je konferencija o medicinskim informacijama – Medical Information Conference Croatia (MICC). Kako je jedan od ciljeva MICC-a sustavno praćenje trendova u znanosti, istraživanju, visokom školstvu i zdravstvu, ove je godine prepoznata važnost intelektualnog vlasništva u biomedicinskim znanostima. Bilo je govora o oblicima toga vlasništva, njegovoj zaštiti, pravima stvaratelja intelektualnih tvorevina, ali i obavezama koje iz njega proizlaze. Važna tema bili su i europski projekti, a predstavljeni su i primjeri ostvarivanja autorskih prava u praksi, npr. pri objavljivanju radova u časopisima, pohranjivanju u institucijskim repozitorijima i dr. Aktualnost tematike potvrdilo je stotinjak sudionika.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 124/125