MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Osvrt  •  Palijativna medicina HR ENG

Komunikacijom protiv boli

Veljko Đorđević, Marijana Braš

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je u sklopu suradnje s tri umjetničke akademije Sveučilišta u Zagrebu (Muzička akademija, Akademija likovnih umjetnosti i Akademija dramske umjetnosti) pokrenuo projekt „Komunikacijom protiv boli“. Ciljevi projekta su senzibilizirati javnost o kroničnoj boli kao jednom od vodećih javnozdravstvenih problema, razvijati edukacijske programe usmjerene poboljšanju komunikacijskih vještina s bolesnicima koji trpe zbog kronične boli te poticati uključivanje umjetnika u razne edukacijske i terapijske programe povezane s liječenjem kronične boli. U sklopu projekta dvanaest umjetnika i nastavnika Akademije likovnih umjetnosti napravilo je grafičku mapu BOL, koja uz grafičke listove sadrži i dvanaest priča bolesnika s kroničnom boli. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106