MEDIX, God. 15 Br. 82  •  Autorski pregled  •  Psihijatrija HR ENG

Klinička slika depresije danasClinical presentation of depression today

Vera Folnegović Šmalc

Premda se depresija kao ozbiljan psihički poremećaj spominje još u staroj Grčkoj, njezina se klasifikacija mijenja još i danas. Klinička slika depresije mijenjala se tijekom vremena s promjenom načina života, kriterija vrijednosnih i drugih sustava te s gubitkom višegeneracijskih pa i nuklearnih obitelji, no osnovno obilježje depresije ostalo je isto, a to je duboka patnja depresivnog bolesnika. Depresija je vrlo mukotrpan psihički poremećaj i za obitelj bolesnika. Osnovni simptomi te bolesti su tuga, gubitak interesa, nemogućnost uživanja, gubitak snage te često i osjećaja ljubavi, a sve to uz postojanje uvida bolesnika u vlastito stanje i istovremeno nemogućnost samopomoći. Kod dijela bolesnika prisutna je i sklonost suicidu. Srećom, znanost novijeg vremena iznašla je brojne nove terapijske mogućnosti, pa suvremena psihijatrija u svijetu i u nas može velikom broju depresivnih bolesnika pomoći i otkloniti ili bar u jačoj mjeri umanjiti simptome depresije

Ključne riječi:
depresija; klasifikacija; psihijatrija; suicidalnost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 82

Depression as a serious psychiatric disorder has been known since ancient times, but its classification is still open to revisions. Clinical presentation of depression has changed over time with changes in lifestyle and values, loss of multigenerational family, and even loss of nuclear family. However, the basic characteristic of depression – the deep suffering of depressive patient – has remained the same. Depression is a painstaking psychiatric disorder not only for the patient, but also for the patient’s family. The main symptoms of the disorder are sadness, loss of interest, inability to feel joy, loss of energy and, frequently, internal loss of love. The patients are aware of their condition but cannot help themselves. Some patients are also suicidal. Fortunately, due to modern science, there are numerous therapeutic possiblities. Psychiatry today can successfully treat many depressive patients and eliminate, or at least significantly alleviate, the symptoms of depression.

Key words:
classification; depression; psychiatry; suicide, attempted