MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Recenzija  •  Stomatologija HR ENG

Adnan Ćatović, Dragutin Komar, Amir Ćatić, (urednici):
„Klinička fiksna protetika I – krunice“

Joško Viskić


Izdavač: Medicinska naklada
Godina izdavanja: 2015.
Format: 17 x 24 cm; uvez: tvrdi
Opseg: 198 stranica, 144 fotografije

 
Predstavljanje novoga sveučilišnog udžbenika iz stomatološke protetike „Klinička fiksna protetika I – krunice“ održano je 25. veljače 2015. u predavaonici Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Udžbenik je rezultat zajedničkog rada grupe autora: prof. dr. sc. Adnana Ćatovića, prof. dr. sc. Dragutina Komara, izv. prof. dr. sc. Amira Ćatića, doc. dr. sc. Marka Jakovca, prof. dr. sc. Ketij Mehulić i prof. dr. sc. Denisa Vojvodića sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivone Uhač sa Studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, i doc. dr. sc. Ivana Kovačića sa Studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Recenziju knjige obavili su prof. dr. sc Vlado Carek, izv. prof. dr. sc. Zoran Kovač i prof. dr. sc. Melita Valentić- Peruzović, koja je i govorila o knjizi na promociji.

Udžbenik na sistematičan, sveobuhvatan i pristupačan način približava studentima i specijalizantima klinički tijek i problematiku izrade različitih oblika krunica. Podijeljen je u 22 poglavlja na 198 stranica i sadrži 144 fotografije u boji. U uvodnom poglavlju „Uvod u krunice“ čitatelj se upoznaje s definicijom i podjelama krunica, kao i općenitim indikacijama i kontraindikacijama za izradu tog fiksnoprotetičkog rada. Slijedi poglavlje „Prvi pregled i dijagnostika“ koje opisuje prvi doticaj kliničara i pacijenta, početne kliničke i dijagnostičke postupke koji prethode postavljanju dijagnoze i plana protetičke terapije, te nužnost ispunjavanja pravnih i zakonskih normativa prije rada na pacijentu. Poglavlje „Pretprotetska priprema pacijenta“ prikazuje važnost multidisciplinarnog pristupa i suradnje te se opisuju restorativni, endodontski, parodontološki, implantološki, oralnokirurški i ortodontski zahvati i terapije koji mogu i trebaju prethoditi fiksnoprotetičkoj terapiji. Podjela i vrste nadogradnji kao i indikacije i kontraindikacije za njihovu izradu obrađeni su u poglavlju „Nadogradnje“. Poglavlje „Brušenje zubi“ opisuje temeljna načela brušenja zuba te vrste, oblike, indikacije i kontraindikacije za izradu pojedine vrste preparacije. „Brusna sredstva i instrumentarij“ poglavlje je u kojem su navedeni potrebni instrumentarij za brušenje zuba te njihova podjela i način primjene. U poglavlju „Otisci i otisni postupci“ detaljno su predstavljeni materijali i metode za uspješan otisni postupak. Poglavlje „Artikulatori“ opisuje uspješnu reprodukciju pacijentova stomatognatog sustava u prostoru artikulatora te vrste i primjenu pojedinih vrsta artikulatora i obraznih lukova. U sljedećem poglavlju „Cementiranje i načini učvršćivanja“ prikazane su vrste i primjena cemenata te postupci prilikom učvršćivanja nadomjeska na prirodni ili umjetni bataljak. Uloga privremenih radova u fiksnoprotetičkoj terapiji opisana je u poglavlju „Privremene krunice“, te su navedeni materijali i načini izrade takve vrste radova. U poglavlju „Klasična fasetirana krunica“ opisan je klinički i laboratorijski tijek izrade te vrste krunica. Poglavlje „Metal-keramička krunica“ detaljno prikazuje prednosti i nedostatke izrade takve vrste fiksnoprotetičkog rada, vezu između metala i keramike, odrađivanje boje keramičke obloge te klinički i laboratorijski postupak izrade. U poglavlju „Djelomične krunice“ prikazane su minimalno invazivne metode izrade estetskih vestibularnih ljuski te krutih ispuna – inlaya, onlaya i overlaya. Poglavlje „Potpuno kovinska krunica“ navodi indikacije i nedostatke izrade takvih vrsta fiksnoprotetičkih radova te njihovu primjenu. Primjenom teleskopskih sustava u fiksnoj protetici bavi se poglavlje „Teleskopske krunice“ u kojem su opisane vrste teleskopskih sustava. U poglavlju „Potpune keramičke krunice“ predstavljene su tehnologije izrade potpuno keramičkih nadomjestaka te opisana nova klinička metoda optičkog otiska. Posebno je izdvojeno poglavlje „Krunice nošene implantatom“ zbog specifičnosti implantoprotetičke terapije bez obzira na materijal i način izrade. Poglavlje „Krunice od vlaknima ojačanih materijala“ opisuje osnovne tehnologije vlaknima ojačanih kompozita te njihovu primjenu u fiksnoj protetici. Primjena novih tehnologija prilikom izrade krunica opisana je u poglavlju „Računalno dizajnirane strojno izrađene krunice“. Opisane su vrste materijala, dostupne tehnologije izrade te klinički i laboratorijski tijek izrade takve krunice. U poglavlju „Održavanje i higijena krunica“ opisuju se pravilne upute koje kliničar mora dati pacijentu za održavanje te važnost kontrolnih posjeta pacijenta na funkcijsku trajnost nadomjeska. U sljedećem poglavlju „Komplikacije kod krunica“ detaljno su opisane moguće komplikacije koje mogu proizlaziti iz biološke osnove ili materijala iz koga je izrađena krunica. Završno poglavlje „Popravak i uklanjanje krunica“ opisuje načine popravljanja krunica te dostupne instrumente, tehnike skidanja i uklanjanja krunica sa zuba nosača.

Knjiga je tiskana u izdanju „Medicinske naklade“, a predstavlja značajan doprinos stručnoj i edukacijskoj literaturi iz područja stomatološke protetike u našoj zemlji.