MEDIX, God. 14 Br. 74  •  Stručni članak  •  Interna medicina HR ENG

Kako napraviti probir za kroničnu bubrežnu bolestHow should screening for chronic kidney disease be performed

Svjetlana Čala

Kronična bubrežna bolest i njezin posljednji stadij, konačno zatajenje bubrega, postali su svjetski medicinski problem uzrokovan pandemijom dijabetesa. Posljednjih desetljeća je dokazano da se može usporiti ili čak zaustaviti gubitak bubrežne funkcije primjenom lijekova koji koče reninskoangiotenzinski sustav te smanjuju proteinuriju i reguliraju hipertenziju. To je pokrenulo aktivnosti na otkrivanju ranih stupnjeva oštećenja bubrega, jer tu liječenje najviše obećava. Liječenjem proteinurije najbolje se sprječava gubitak bubrežne funkcije. U dijabetičara je dokazano da pretraga na proteinuriju i njeno liječenje donose materijalnu uštedu uz produljenje života i manji priljev bolesnika na dijalizu. Analizom troška prema učinkovitosti (cost-effectiveness) otkrivanja proteinurije za hipertoničare u SAD-u nađen je povoljan odnos. Za sada se ne preporučuje probir na proteinuriju za ukupnu populaciju, već samo za rizične skupine koje čine dijabetičari, hipertoničari, osobe s bolestima krvožilnog sustava i osobe s konačnim zatajenjem bubrega u obitelji. 

Ključne riječi:
kronična bubrežna bolest, konačno zatajenje bubrega, glomerularna filtracija, proteinurija, prevencija, probir na proteinuriju

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 74

Chronic kidney disease, and the most advanced form of it, end stage renal failure have become a global medical problem as a consequence of pandemic increase in diabetes. Last decades brought evidence that loss of kidney function can be slowed down, or even halted by drugs that block renin-angiotensin system, decrease proteinuria and control hypertension. Those facts encouraged the activities on detection of early stages of kidney damage, where therapy is promissing the most benefit. Treatment of proteinuria is the most efficient measure for protection of kidney function loss. In patients with diabetes, screening and treatment of proteinuria is cost saving, in addition to prolonging life and slowing the need for dialysis treatment. Cost-effectiveness analysis of screening for proteinuria in population with hypertension in USA gave favourable result. At present, screening for proteinuria is not recommended for the whole population, but only for high risk groups such as people with diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, and family history of renal failure. 

Key words:
chronic kidney disease, terminal renal failure, glomerular filtration rate, proteinuria, prevention, screening for proteinuria