MEDIX, God. 19 Br. 104/105  •  Pregledni članak  •  Ginekologija HR ENG

Je li opravdan ponovni strah od hormonske kontracepcije?Are re-emerging fears about contraception justified?

Velimir Šimunić

Hormonska kontracepcija obuhvaća kombiniranu oralnu kontracepciju (KOK), progesteronske pilule (POP), dugotrajnu kontracepciju (implantati, depo), naljepke, vaginalne prstenove i uterini uložak koji oslobađa levonorgestrel (LNG-IUS). U svijetu je primjenjuje oko 120 milijuna žena. Znatno se najviše primjenjuje KOK koji neprestano bilježi napredak, kako u dozi estrogena, vrsti progestagena tako i načinu primjene. Pilule imaju visoku kontracepcijsku učinkovitost (99%) i brojne nekontracepcijske dobrobiti te se često primjenjuju primarno kao lijek. Estrogeni su neizostavni sastojak KOK-a, a oni su čimbenici rizika za venske tromboze (VTE). Neki progestageni sasvim blago i dodatno povisuju VTE-rizik estrogena. Apsolutni rizik za VTE, uz različite vrste pilula je 7 do 10 slučajeva na 10.000 žena/ godišnje. Višekratno je dokazano da dugotrajno uzimanje pilula smanjuje rizik za kardiovaskularne bolesti i smrt. Diane 35 su pilule koje su primarno indicirane za liječenje hiperandrogenizma. One ne stvaraju znatno veće rizike od ostalih pilula. Moderna hitna kontracepcija nezamjenjiva je zaštita od neželjene trudnoće. Učinkovitost joj je visoka kad se primijeni 3 do 5 dana nakon rizičnoga snošaja. Hitna kontracepcija ne prijeći implantaciju ni trudnoću i nije abortivno sredstvo. 

Ključne riječi:
akne; kontracepcija; kontracepcijska sredstva; postkoitalna kontracepcija; venska tromboza

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 104/105

Hormonal contraception includes combined oral contraception (COC), progesterone pills, long-term contraception (implants, depot injections), patches, vaginal rings and levonorgestrel-releasing intrauterine systems. Around 120 million women worldwide use contraception. The most used form of contraception is COC, which is continually improved either by changes in the oestrogen dose or type of progestagen and method of administration. Contraception pills exert high contraceptive efficiency (99%), have numerous non-contraceptive benefits and are often used primarily as a therapy. COC always contains oestrogens, which increase the risk of venous thrombosis (VT). In addition, some progestagens mildly increase the oestrogen-related risk of VT. Absolute VT risk related to different types of pills is 7 to 10 cases per 10,000 women annually. Long-term use of pills has been shown to decrease the risk of cardiovascular diseases and mortality. Diane 35 pills are primarily indicated for the treatment of hyperandrogenism and do not carry significantly higher risk than other pills. Emergency contraception offers an irreplaceable protection form unwanted pregnancy. It is highly efficient when used 3 to 5 days after the intercourse. Emergency contraception does not prevent implantation or pregnancy and is not a method of abortion. 

Key words:
acne; contraception; contraception, postcoital; contraceptive agents; contraceptive devices; venous thrombosis