MEDIX, God. 25 Br. 136/137  •  Osvrt na stručno događanje  •  Neurologija HR ENG

IV. hrvatski neuroimunološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem i II. regionalni skup Multipla skleroza u fokusu – dijagnostika i terapija u zemljama srednje i jugoistočne Europe

Marijana Lisak, Vanja Bašić Kes

U trodnevnom programu 4. hrvatskog neuroimunološkog kongresa i regionalnog skupa o multiploj sklerozi zemalja srednje i jugoistočne Europe sudjelovali su predavači iz Hrvatske, Srbije te BiH. Kongresu je prisustvovalo oko 200 sudionika, uglavnom neurologa i specijalizanata iz neurologije te medicinskih sestara i tehničara. Glavne teme bile su patogeneza, dijagnostika i liječenje multiple skleroze, socijalno-ekonomski aspekti oboljelih od MS-a u zemljama regije te diferencijalna dijagnoza ostalih neuroimunoloških poremećaja i komorbiditeta. Tijekom skupa održana je sekcija „Mladi neurolozi u neuroimunologiji“ u kojoj su budući neurolozi raspravljali o dvojbama liječenja bolesnika s neuroimunološkim bolestima.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 136/137