MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Inkontinencija mokraće u muškaracaUrinary incontinence in men

Mirko Bakula, Sandra Nađ Škegro, Željko Kaštelan

Urinarna inkontinencija (UI) u muškaraca tema je o kojoj se malo govori. UI nije samo medicinski problem, već utječe i na životni stil bolesnika, ograničava mobilnost, izaziva sram i nelagodu. Obrada i liječenje bolesnika s UI-jem zahtijeva individualiziran holistički pristup. Čimbenici rizika u muškaraca jesu životna dob, sindrom donjega urinarnog trakta (engl. Lower Urinary Tract Syndrom, LUTS), dobroćudne i zloćudne bolesti prostate i njihovo liječenje, urinarne infekcije te neurološki poremećaji. Prema težini simptoma te komorbiditetima, liječnik će u dogovoru s bolesnikom odlučiti o vrsti liječenja koje može biti konzervativno, farmakološko te kirurško. Potrebna su dodatna istraživanja da bi se dobio bolji uvid u problematiku UI-ja u muškaraca.

Ključne riječi:
liječenje; komorbiditeti; rizični čimbenici; simptomi; urinarna inkontinencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 124/125

Urinary incontinence (UI) in men is a topic that is rarely discussed. UI is not only a medical problem, but also affects the lifestyle of patients, limits mobility, causes shame and embarrassment. Diagnostics and treatment of patients with UI requires individualized holistic approach. Risk factors for male UI are old age, lower urinary tract syndrome (LUTS), benign and malignant prostate diseases and their treatment, urinary infections and neurological disorders. Depending on the severity of symptoms and comorbidities, the physician in consultation with the patient decides on the type of treatment that may be conservative, pharmacological and surgical. Further studies are needed to obtain better insights into the UI in men.

Key words:
comorbidity; diagnosis; risk factors; therapy; urinary incontinence