MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Osvrt  •  Molekularna medicina HR ENG

Inhibitori ulaska HCV-a u stanicu – mogući novi načini liječenja

Jasminka Pavelić

Virus hepatitisa C (HCV) ima veoma ograničen tropizam. I u in vivo i u in vitro uvjetima napada gotovo isključivo hepatocite čovjeka. Specifično se veže na proteine membrane hepatocita, otpušta svoju nukleinsku kiselinu u citoplazmu stanice domaćina, i tada se, u citoplazmi, replicira i stvara vlastite proteine. Nove, zrele virusne čestice otpuštaju se iz stanica i započinju, nakon prihvaćanja na hepatocite, novi životni ciklus. HCV ima sedam različitih genotipova, a pojavljuje se u više od 50 podtipova i milijuna klastera varijanti koje se tijekom vremena razvijaju zbog mutacija. Stoga su profilaksa i liječenje izuzetno teški. Smatra se da je ulazak virusa u stanicu glavni čimbenik patogeneze HCV-infekcije. Shodno tome, ulazak virusa predstavlja atraktivnu terapeutsku metu, osobito dokidanje aktivnosti receptora CD81, SR-B1 i entry ko-faktora. Ipak, potencijalne mete za konstruiranje antivirusnih lijekova mogu se naći i „nizvodno“ od ulaska virusa u stanicu. Zasada odobreni novi antiviralni lijekovi skupine DAA dijele se u četiri grupe: N3/4A inhibitore proteaza (PI), inhibitore proteina NS5A, inhibitore polimeraze NS5B nukleozidnog tipa (NI) i inhibitore polimeraze NS5B nenukleozidnog tipa (NNI). Unutar ove četiri grupe samo je sedam lijekova odobreno od strane Europske unije. Međutim, istražuje se i niz novih lijekova inhibitora ulaska virusa u stanicu od kojih su neki već i u pretkliničkim i kliničkim studijama. Zadovoljavajući učinak bilo kojeg od njih omogućit će njegovu sinergističku primjenu s postojećim DAA i tako omogućiti učinkovitije i ekonomičnije liječenje oboljelih.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123