MEDIX, God. 24 Br. 133/134  •  Novost  •  Kardiologija HR ENG

Infarkt miokarda i periferna arterijska bolest

Periferna arterijska bolest (PAB) donjih ekstremiteta smatra se ozbiljnim kardiovaskularnim poremećajem. Kako simptomatska tako i asimptomatska, prediktor je infarkta miokarda, moždanog udara i kardiovaskularnog mortaliteta.

 

Infarkt miokarda povezan je s povećanim rizikom kardiovaskularne smrti i ishemije ekstremiteta

Christoph B. Olivier i suradnici objavili su u časopisu JAMA 12. prosinca 2018. rezultate istraživanja incidencije, karakteristika i značaja infarkta miokarda u pacijenata s PABom. Cilj istraživanja bio je odrediti incidenciju i tipove infarkta miokarda u PAB populaciji, pronaći čimbenike povezane s infarktom miokarda te odrediti povezanost infarkta miokarda s kardiovaskularnom smrtnošću i akutnom ishemijom udova. Analiza se provodila kao sekundarna analiza podataka iz istraživanja EUCLID, dvostruko slijepog randomiziranog kliničkog istraživanja provedenog na 811 mjesta u 28 država kojim se istraživalo učinke tikagrelora ili klopidogrela u pacijenata sa simptomatskim PAB-om. Muškaraca je bilo 72%, a srednja vrijednost dobi 66 (60-73) godina. U sekundarnoj analizi istraživanja, od 13.885 pacijenata sa simptomatskim PAB-om, njih 683 (4,9%) doživjelo je infarkt miokard tijekom praćenja u trajaju 30 mjeseci (srednja vrijednost). Podaci su analizirani od lipnja 2017. do rujna 2018.

Zaključeno je da su pacijenti s infarktom miokarda bili stariji, češće su imali dijabetes i prethodnu revaskularizaciju na donjim ekstremitetima te niži ABI (eng. ancle brachial indeks, pedobrahijalni indeks). Infarkt miokarda je bio povezan s povećanim rizikom kardiovaskularne smrti i ishemije udova. Naime, 5% pacijenata sa simptomtskim PABom doživjelo je infarkt miokarda tijekom praćenja.

Infarkt miokarda tipa 1 (spontani) bio je najčešći, a u trećini slučajeva došlo je do sekundarnog infarkta miokarda (od tipa 1, tipa 2, tipa 3, tipa 4a i 4b i tipa 5). Zaključeno je i da postoji potreba daljnjih istraživanja kako bi se identificirala terapija za snižavanje rizika od infarkta miokarda u pacijenata s PAB-om i kako bi se unaprijedilo zbrinjavanje infarkta miokarda tipa 2.